Maskinsikkerhed

Nye maskiner skal overholde Maskindirektivet, og gør de det anser myndighederne maskinerne for at være tilstrækkeligt sikre.
Ældre maskiner skal løbende opdateres sikkerhedsmæssigt.

Den nødvendige sikkerhed kan opnås på mange måder, f.eks. kan pressere sikres med lysgitter, områdeføler, sikker afstand til bevægelige dele, lukket værktøj og mange andre løsninger.
Hvilken løsning der skal vælges afhænger af maskinens brug, gældende sikkerhedskrav, hvordan maskinen i øvrigt er indrettet samt en evt. pris for sikringsløsningen.

Vi har den nødvendige know-how og erfaring til at hjælpe både fabrikanter og brugere med at vurdere behovet for løsninger og foreslå evt. nødvendige forbedringer. Og vores løsninger tager udgangspunkt i den for kunden mest hensigtsmæssige løsning: Skal maskinen sælges i store styktal, skal den kun bruges ½ år før skrotning, kører den 1 time eller 24 timer i døgnet?

Vi kan også lave en vurdering af om en maskine, eller en hel maskinpark, overholder gældende krav, og forslå hvilke sikringsløsninger der vil være de mest fornuftige. Det har vi hjulpet både fabrikanter og brugere med.

Og vi står selvfølgelig inde for, at vores løsninger overholder gældende krav.

Vi kan bla hjælpe med:

Fabrikanter

  • Afklaring af om maskine overholder gældende krav, før den bygges/sælges
  • Designe gode sikringsløsninger som tillader fornuftig produktion, og som kan betales, dvs. løsninger som både fabrikant og bruger kan lide
  • Lære fabrikanter at bygge sikre maskiner


Brugervirksomheder

  • Afklaring af om en maskine, eller en hel maskinpark, er forsvarlig indrettet, og foreslå evt. nødvendige løsninger
  • Opstille krav før ordren, og afgive kontrol før betaling af sidste rate
  • Lære brugervirksomheder at vurdere, vælge og dokumentere sikringsløsninger
   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers