Abonnement->Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for

Abonnement på opdatering af standarder

Abonnementet omfatter alle A- og B-standarder, der er harmoniseret under maskindirektivet 2006/42. Det giver med andre ord en opdatering af relevante standarder inden for maskindirektivets rammer, så virksomheden med et begrænset tidsforbrug kan få overblik over nye og ændrede standarder. Vi leverer uddrag af standarderne, informerer om ændringer i forhold til tidligere, og giver en vurdering af, hvad ændringerne betyder i praksis.
Denne beskrivelse er på engelsk. Har en virksomhed brug for nogle af standarderne i deres helhed, henviser vi til Dansk Standard, hvor de kan købes.

Materialet, der leveres i abonnement, er en generel orientering om nyheder for standarder under maskindirektivet, og ikke nogen specifik rådgivning i forhold til den enkelte virksomhed. Derfor påtager vi os ikke noget ansvar i forbindelse med virksomhedens konkrete implementering af standarderne eller de følgevirkninger, der måtte være ved virksomhedens måde at efterleve en standard på. Det er med andre ord virksomheden, der har ansvaret for dispositioner, der er foretaget på baggrund af materialet.

Prisen for et års-abonnement på opdatering af standarder er normalt 4.800 kr. ekskl. moms. Vi tilbyder abonnementet gratis indtil 1. juli 2017, hvorefter I tilbydes forlængelse.

Leveringen vil ske til én e-post-adresse i virksomheden

Ved bestilling af abonnement har virksomheden fri adgang til at bruge det leverede materiale overalt i virksomheden eller koncernen, men udelukkende internt i virksomheden. Copyright tilhører Maskinsikkerhed ApS og må ikke misbruges. Brugsretten til materiale under dette abonnement tilhører eksklusivt abonnenter hos Maskinsikkerhed ApS.

Abonnementet gælder kalenderåret. Bliver en virksomhed abonnent midt i året, leveres de tidligere udgivelser fra året, og virksomheden betaler for hele året. Abonnementet kan til enhver tid opsiges for det følgende år, når opsigelse sker skriftligt inden udgangen af november året før.

Bestil abonnement ved at klikke her

25. august 2010

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers