Gratis Viden->CE-mærkning

CE-mærkning

Generelt

Maskiner eller udstyr, der er omfattet af et produktdirektiv, skal være CE-mærket.

En ny maskine eller nyt udstyr må ikke sælges eller tages i brug uden at være CE-mærket.

CE-mærket er fabrikantens markering af, at maskinen eller udstyret overholder kravene i de produktdirektiver, den er omfattet af. CE-mærket markerer overfor myndigheden (Arbejdstilsynet), at myndigheden ikke må stille andre indretningskrav til maskinen eller udstyret end de, som er nævnt i de pågældende direktiver.

Fabrikanten har ansvaret for maskinens indretning og CE-mærkning. Fabrikanten er normalt den samme som den, der har fremstillet maskinen. Men fabrikanten kan også være importøren eller andre projektdeltagere. EF-overensstemmelseserklæringen oplyser, hvem der er fabrikant.

Inden CE-mærket sættes på maskinen, skal fabrikanten sikre sig, at maskinen overholder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, inkl. brugsanvisning.

Fabrikanten skal derfor:

  1. Udarbejde et teknisk dossier med en risikovurdering.
  2. Udfærdige en EF-overensstemmelseserklæring.
  3. Sætte mærkeplade på maskinen.
  4. Sætte CE-mærket på maskinen.


Proceduren er den samme uafhængigt af, om fabrikantrollen er placeret hos producenten, importøren eller en virksomhed, som har lavet maskinen til eget brug. Men der kan være forskelle i, hvordan opgaven løses i praksis.

Hvis maskinen er en type, som er nævnt i Maskindirektivets bilag IV, skal den typeafprøves, hvis ikke maskinen er lavet efter en harmoniseret europæisk standard, som dækker maskintypen.

Hvis maskinen også er omfattet af andre produktdirektiver, skal disse direktivers krav også følges. Se nærmere under:

Direktiver – Lavspændingsdirektiv - EMC-direktiv - PED-direktiv – ATEX-direktiv.

Maskinsikkerhed ApS hjælper fabrikanter med at CE-mærke maskiner, med at lave risikovurdering, teknisk dossier og give mulige sikringsløsninger.

Maskinsikkerhed ApS underviser fabrikanter i selv at kunne lave risikovurdering teknisk dossier mv., så de selv kan gennemføre CE-mærkning.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers