Gratis Viden->Lavspændingsdirektivet

Lavspændingsdirektivet

Lavspændingsdirektivet (direktiv 2014/35/EU) gælder for elektrisk materiel med 50-1000 V vekselstrøm og 75-1500 V jævnstrøm. I Danmark implementeret ved bekendtgørelse 311 af 30/03/2016 (LVD-Bekendtgørelsen)

Direktivet omfatter de elektriske dele, som fremstiller, overfører, fordeler eller udnytter den elektriske energi, f.eks. i maskiner, transformatorer, udstyr, måleinstrumenter, beskyttelsesmateriel, ledningsmateriel og apparater.

Elektrisk materiel, som sælges og bruges i EU- og EØS-området, skal følge Lavspændingsdirektivets sikkerhedskrav. Det gælder både for materiel, som skal indbygges i andet materiel eller maskiner, og for materiel, som kan fungere alene. F.eks. er en elektromotor CE-mærket efter lavspændingsdirektivet, også selv om den skal indbygges i en CE-mærket maskine, der er CE-mærket efter Maskindirektivet.

Elektrisk materiel kan være omfattet af flere direktiver. CE-mærkningen forudsætter at materiellet opfylder alle relevante direktiver. Det elektriske materiel på en maskine skal også følge Maskindirektivet og muligvis skal også EMC-direktivet og/eller ATEX-direktivet følges.

For elektrisk materiel skal fabrikanten udføre/udarbejde:

en intern fabrikationskontrol
en teknisk dokumentation
en overensstemmelseserklæring
CE-mærkning

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers