Gratis Viden->Risikovurdering

Risikovurdering

Maskindirektivet kræver, at fabrikanten laver en risikovurdering af den maskine, han fremstiller. Risikovurderingen skal være skriftlig som en del af det tekniske dossier. I Maskindirektivets Bilag I, Indledende bemærkninger anføres:

Fabrikanten skal vurdere de mulige farer med henblik på at identificere alle farerne ved den pågældende maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til denne vurdering.

Fabrikanten skal systematisk finde alle farekilder på maskinen.

For alle relevante farekilder på maskinen skal fabrikanten beskrive de løsninger, der er valgt for at imødegå den enkelte fare og nedbringe risikoen.

Der skal være løsninger for alle driftssituationer i hele maskinens levetid, dvs. fremstilling, transport, montage, indkøring, brug, reparation, vedligehold, rengøring, demontering og bortskaffelse.

Maskindirektivets Bilag I om ”Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner” er en opremsning af farekilder på maskiner. Ud fra Bilag I og ved at gennemgå alle driftssituationer, kan alle faremomenter findes og afhjælpes.

Bemærk dog, at Bilag I har særlige afsnit for
- fødevaremaskiner
- håndholdte maskiner
- træbearbejdningsmaskiner
- mobile maskiner
- hejse- og løftemateriel
- maskiner til arbejde under jorden
- maskiner til personløft

Derfor kan fabrikanten af f.eks. en mobil maskine ikke nøjes med at overholde kravene til mobile maskiner. Hele bilag I skal bruges, hvis det er relevant for maskinen. Det første, generelle afsnit skal altid bruges.

Fabrikanten skal sammen med maskinen give brugeren en EF-overensstemmelses-erklæring. Med overensstemmelseserklæringen garanterer fabrikanten, at maskinen opfylder de sikkerhedskrav, som er relevante for maskinen, og at han med en risikovurdering kan dokumentere, at alle farer ved maskinen er imødegået, så maskinen har en acceptabel lav risiko.

Maskinsikkerhed udarbejder risikovurderinger for fabrikanter.

Indholdet i risikovurderingen er fabrikantens dokumentation for, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet er efterkommet.

Hvis myndigheden finder, at der er tvivl om, at en maskine er indrettet sikket, vil man bede om at se risikovurderingen eller de dele af risikovurderingen, som vedrører nærmere angivne farer. Fabrikanten har et par uger til at sende risikovurderingen ind. Husk, at fabrikanten har skrevet under på, at direktivets sikkerheds- og sundhedskrav er overholdt, og at der er lavet en risikovurdering.

Derfor skal risikovurderingen være så god, at den kan vise, at maskinen er indrettet, så alle farekilder er sikrede til et rimeligt, lavt risikoniveau. Der er eksempler på fabrikanter, som har måttet betale erstatning og bøder, fordi maskinen ”måske” var indrettet sikkert nok. Men det fremgik ikke af dokumentationen! På den anden side er der fabrikanter, som har været udsat for store erstatningskrav og indstilling til bøder, men som er sluppet helt, fordi de havde dokumentationen i orden og kunne vise, at maskinen var sikkert indrettet

Maskinsikkerhed ApS underviser maskinfabrikanter i at lave risikovurderinger og teknisk dossier

Det sparer tid at lave risikovurderingen samtidig med, at maskinen konstrueres. Uddannelse af hver enkelt konstruktør vil medføre, at sikkerheden bliver tænkt ind i maskinen fra starten. Man kan på denne måde nå det ønskede sikkerhedsniveau med opfyldelse af kravene, samtidig med at der er taget hensyn til de mest hensigtsmæssige sikringsløsninger set ud fra brugervenlighed, produktivitet, fremstillingspris, driftsikkerhed mv.

Maskinsikkerhed ApS kan lære dig de grundlæggende krav til risikovurdering efter Maskindirektivet, risikovurdering, erklæringer, juraen mv. i løbet af en enkelt dag. Hvis du kan afse to dage, kan du komme helt på plads og lære stoffet i dybden

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers