Gratis Viden->Sikre styresystemer

Sikre styresystemer

Enhver maskine skal være sikker at anvende. Denne sikkerhed skabes ved at bygge en ufarlig maskine eller ved at beskytte brugeren mod maskinens farekilder. Denne beskyttelse af brugeren kan f.eks. ske ved at anvende styresystemer, som er udformede med særligt henblik på at skulle betjene sikkerhedsfunktioner, og som gør, at maskinen bringes til en sikker tilstand, når nødstoppet betjenes, eller når skærmen åbnes.

Disse styresystemer kan indtil videre konstrueres efter tre forskellige standarder:

  • DS/EN 954-1:1997, ā€¯Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer. Del 1: Generelle konstruktionsprincipperā€¯
  • DS/EN 62061:2009 ā€¯Funktionssikkerhed i sikkerhedsrelaterede elektriske, elektro-niske og programmerbare elektroniske styresystemerā€¯ og
  • DS/EN ISO 13849-1/AC:2009 ā€¯Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer - Del 1: Generelle principper for konstruktionā€¯

Maskinsikkerhed ApS anbefaler, at maskinfabrikanter anvender DS/EN ISO 13849-1 som grundlag for konstruktion af sikre styresystemer, fordi denne standard afspejler dagens tekniske stade, anvender de samme sikkerhedskategorier som den gammelkendte DS/EN 954-1, og fordi den er langt den letteste af de to ā€¯nyeā€¯ standarder (DS/EN 62061 og DS/EN ISO 13849-1) at sætte sig ind i.

DS/EN 954-1:1997 er ophævet, men giver alligevel stadig formodningsret jf. Maskindirekti-vet. Det betyder at når man anvender DS/EN 954-1 til at konstruere sine sikre styresyste-mer efter, kan man stadig formode, at man overholder Maskindirektivets krav til sikre sty-ringer. Formodningsretten for DS/EN 954-1 gælder til og med december 2011.

DS/EN 954-1:1997 kan dog ikke anvendes, når der er tale om eksport af maskiner til lande udenfor EU, fordi disse lande ikke har indført forlænget ā€¯formodningsretā€¯ for 954-1 i deres respektive lovgivninger.

Du kan se meget mere om sikre styresystemer i menuen til venstre under ā€¯Sikre styringerā€¯.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers