Hjælpeprogrammer->INDKØB AF MASKINER

INDK√ėB AF MASKINER

Stil kravene, inden der skrives under!

Brug IKS DOK: programmet, der formulerer kravene

IKS DOK (IndKøbsSpecifikationsDOKumentation) indeholder mange standardkrav til leverandørerne ‚Ä“ samt mulighed for brugeren til selv at stille mange flere krav.

”Havde jeg haft det program for ét år siden, havde jeg sparet 3 millioner kr. MINDST.”

Anonym indkøber på et kursus i indkøb af maskiner.

‚ÄĚMaskinen skal være CE-mærket!‚ÄĚ Det er ofte det eneste krav i indkøbsbetingelserne ‚Ä“ også når der investeres i store maskiner - derfor er der mange virksomheder, der kan have gavn af at bruge IKS DOK.

Maskinsikkerhed ApS har v√¶rkt√łjet klar

I samarbejde med flere store virksomheder har Maskinsikkerhed ApS udviklet IKS DOK til den enkelte indkøber, så relevante krav til både sikkerhed og effektiv vedligeholdelse er indarbejdet i udbudsmaterialet. F.eks. mærkning af kabler, udformning af adgangsveje, forsyninger, ATEX, plan for indgangskontrol, anvendelse af personlige værnemidler, dokumentation, montageplan, specifikation af fabrikat af komponenter m.m. IKS DOK er med succes anvendt ved opstilling af supplerende krav i flere store indkøbsprojekter.

Brugeren kan så selv vælge, hvilke og hvor mange krav der skal stilles, og kan selvfølgelig selv tilføje flere. IKS DOK findes i to udgaver for hhv. maskiner og procesanlæg. Kan leveres på dansk eller engelsk.

IKS-DOC

God planlægning er det halve arbejde
Det er Maskinsikkerhed ApS‚Äô erfaring, at når forløbet er velplanlagt, kan ordrer afgives uden at arbejdsmiljøkrav er årsag til evt. forsinkelser. Hvis arbejdsmiljø og sikkerhed er aftalt på forhånd, er der meget større sandsynlighed for, at afleveringsfristen overholdes.

IKS DOK er baseret på omfattende viden
Maskinsikkerhed ApS kender lovgivningens krav til sikkerhed og arbejds¬miljø for maskiner og udstyr. Maskinsikkerhed ApS har lang erfaring med rådgivning om kravspecifikationer i forbindelse med indkøb med fokus på forskellige områder - afhængig af, hvilken branche virksomheden arbejder indenfor:

  • Maskinsikkerhed
  • ATEX og eksplosionssikring
  • Sikker el og sikre styringer
  • Ergonomi
  • Trykudstyr og vakuum
  • Hygiejnisk design


Maskinsikkerhed ApS hjælper indkøbere af maskiner og maskinanlæg med at:

  • forudse, hvilke arbejdsmiljøproblemer en ny maskine eller en produktionslinje kan medføre
  • opstille ønsker for det fremtidige arbejds¬miljø og omsætte dem til forhand¬lingskrav
  • formulere målbare krav til leverandøren og udforme dem, således at virksomhedens krav til arbejdsmiljøet opfyldes
  • kontrollere, at kravene er opfyldt


Maskinsikkerhed ApS har forskellige projektmodeller, som kan anvendes - alt efter opgavens størrelse, antallet af leverandører, der er inde i billedet, samt hvor godt køberen kender leverandøren, maskinen og processerne.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers