Hjælpeprogrammer->Tavleindkøb og TS DOK

Tavleindkøb og TS DOK

"Køber du el-tavler til maskiner? Fremstiller du selv el-tavler til salg eller til eget brug? Så har du sikkert oplevet, at selv om der findes en tegning over tavlen, er der stadig mange spørgsmål, der skal besvares, før det er muligt at bygge tavlen.
Med det nye Maskindirektiv og nye standarder er der en del ændringer i krav til indretning og dokumentation af el- og styretavler til maskiner.
Flere af de nye krav medfører, at der skal væsentligt flere informationer i den færdige maskines brugsanvisning.

TS DOK
Maskinsikkerhed ApS har derfor udviklet TS DOK. Programmet hjælper dig som køber med at udarbejde og samle den information, som din tavlebygger skal bruge for at kunne bygge en tavle, der overholder både dine ønsker og kravene fra de relevante standarder (f.eks. DS/EN 60204-1 og DS/EN 60439-x). TS DOK stiller også krav, så du får de nødvendige oplysninger til maskinens brugsanvisning.

Oplysninger og beslutninger
TS DOK hjælper også dig som tavlebygger med at få trukket alle nødvendige oplysninger ud af din kunde, sådan at du kan bygge den helt rigtige tavle på kortest mulig tid til den rigtige pris, og sådan at du kan sikre, at aftalen er dokumenteret.

Hurtig specifikation
Oplysninger om, hvordan sikkerhedsfunktioner skal fungere, og hvilke krav komponenterne skal opfylde, er typisk noget, som tavlekøbere (f.eks. maskinfabrikanter) ikke får specificeret så godt, at tavlebyggeren kan gå til opgaven uden en mere eller mindre omfattende dialog med tavlekøberen.

Flere aktører
Der er flere aktører, der har ønsker eller krav til, hvordan en el-tavle og dens dokumentation skal opbygges og udformes. Aktørerne kan for eksempel være maskinkøberen, maskinfabrikanten eller tavlebyggeren.

TS DOK giver mulighed for, at kravene fra hver af disse aktører kan præsenteres overskueligt på en side for sig selv. Kravene fra forskellige aktører til for eksempel tavlebyggeren kan samles, så man får et samlet overblik over alle kravene til tavlen. Tavlebyggeren får også via TS DOK mulighed for at give information om de valgte komponenter og løsninger tilbage til maskinfabrikanten.


Opbygning
TS DOK er opbygget i et Excel-regneark med et antal faneblade. Hvert faneblad indeholder kravene/oplysningerne fra den enkelte aktør og de krav, der bliver stillet til aktøren fra andre aktører.

TS-DOC

Kursus

For at få det fulde udbytte af programmet anbefaler Maskinsikkerhed ApS, at brugeren deltager i et kursus, der dels giver en grundig orientering om Maskindirektivets og de harmoniserede standarders nye krav, dels lærer deltagerne at bruge programmet i praksis.

TS DOK kan frit anvendes i den enkelte virksomhed, når virksomheden har købt et eksemplar af TS DOK.

Se vores kursussider for mere information om kurserne. Kurserne laves også som firmakurser. Indhent tilbud

Yderligere information
Kontakt Kim Bjerre på telefon 2210 0672 eller e-post kbj@maskinsikkerhed.dk, hvis du vil vide mere om TS DOK eller indholdet af kurset.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers