CE-mærkning

Maskiner og udstyr, der er omfattet af et produktdirektiv, skal være CE-mærket og det må derfor hverken sælges eller bruges uden at bære CE-mærket.

CE-mærket er fabrikantens markering af, at maskinen eller udstyret overholder de produktdirektiver, den måtte være omfattet af.

CE-mærkningen markerer overfor myndigheden, at maskinen er omfattet af et eller flere produktdirektiver. CE-mærkningen indikerer også, at myndigheden ikke kan stille andre indretningskrav end dem, der er nævnt i de relevante direktiver i CE-mærkningen.

Fabrikanten har ansvaret for maskinens indretning og CE-mærkning. I visse tilfælde kan ansvaret også være hos importøren eller andre. I tvivlstilfælde kan EF-overensstemmelseserklæringen oplyse, hvem der er den ansvarlige for maskinens indretning og CE-mærkning.

Hvordan man CE-mærker

Alle virksomheder, der bygger maskiner eller bruger maskiner i produktionen, som f.eks. fabrikanter, maskinombyggere eller brugere af maskiner, har brug for viden om, hvordan man CE-mærker maskiner. En maskine må nemlig ikke sælges uden en CE-mærkning.

Der er mange penge at spare på struktureret konstruktion og fremstilling af maskiner. Ved at efterleve kravene til CE-mærkning i Maskindirektivet får du automatisk opbygget en struktur i din virksomhed, som giver dig mulighed for en mere rationel udvikling, fremstilling eller ændring af maskinerne.

Vi kan hjælpe dig med CE-mærkning

Maskinsikkerhed ApS hjælper fabrikanter og brugere med at CE-mærke maskiner. Vi laver risikovurdering, teknisk dossier og giver forslag til mulige sikringsløsninger.

Maskinsikkerhed ApS underviser fabrikanter i selv at kunne lave risikovurdering, teknisk dossier mv., så fabrikanterne selv kan gennemføre CE-mærkning af deres maskiner.

Inden CE-mærkning skal fabrikanten sikre sig, at maskinen overholder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, inklusiv krav til brugsanvisning.

Fabrikanten skal derfor:

  1. Udarbejde et teknisk dossier med risikovurdering.
  2. Udfærdige en EF-overensstemmelseserklæring.
  3. Sætte mærkeplade på maskinen.
  4. Sætte CE-mærket på maskinen.


Proceduren er den samme uafhængig af, om fabrikantrollen er placeret hos producenten, importøren eller hos en virksomhed, som har fremstillet maskinen til eget brug. Dog kan der være forskel på, hvordan opgaven løses i praksis. Det kan vi selvfølgelig hjælpe med.

Hvis maskinen er en type, som er nævnt i Maskindirektivets bilag IV, skal den typeafprøves, dog med undtagelse af maskiner lavet efter en harmoniseret europæisk standard, som dækker maskintypen.

Hvis maskinen også er omfattet af andre produktdirektiver som f.eks. Lavspændingsdirektivet, EMC-direktivet, PE-direktivet eller ATEX-direktivet, skal disse direktivers krav naturligvis også følges. Vi kender reglerne og kan hjælpe med at finde frem til, hvilke direktiver, der skal overholdes.

   
Mere info

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers