Anvendelse af standarder for maskinsikkerhed


Grundlag

Maskindirektivet stiller funktionskrav til maskiner, mens harmoniserede, europæiske standarder anviser, hvordan man kan opfylde disse funktionskrav. Det gør standarderne ved at anvise løsninger med formodningsret. Det betyder, at en fabrikant, der vælger at bruge standarders løsninger, har ret til at formode, at en maskine, som er bygget under anvendelse af disse løsninger, overholder maskindirektivets indretningskrav, og dermed også overholder Arbejdstilsynets krav.

En harmoniseret, europæisk standard er en teknisk specifikation, som er frivillig at anvende. Det vil derfor sige, at man gerne må anvende andre standarder, men anvendelse af harmoniserede standarder giver mange fordele. Udover at standardens løsninger er kendt af f.eks. Arbejdstilsynet og derfor ikke bør give anledning til spørgsmål, giver anvendelse af standarderne som nævnt formodningsret.

Med det nye maskindirektiv 2006/42 har Kommissionen strammet kravene til anvendelse af standarder. Standarder er stadig frivillige, men hvis en fabrikant vælger andre løsninger, skal han dokumentere at hans egne løsninger giver mindst samme sikkerhed som standardens løsninger. I praksis skal fabrikanten kende og anvende ”Alle relevante dele af alle relevante standarder”. Det er ofte 20-40 standarder for en almindelig maskinfabrik.

Kommissionen offentliggør en ny liste over harmoniserede standarder et par gange om året. Med hver ny liste er der risiko for at en fabrikants løsninger er forældede. I praksis kan kun de allerstørste fabrikanter holde sig ajour uden hjælp udefra.

Du har brug for....

Fabrikanter, som bygger maskiner har derfor brug for at kende standardernes krav og løsninger. Kender man ikke standardernes krav, kommer maskinfabrikanter i nogle tilfælde til at vælge sikringsløsninger, der ligger over det niveau, standarderne kræver. Opfylder man ikke standardens krav, risikerer man at skulle ombygge de seneste fem års leverancer af maskiner for egen regning.

Når man kender de relevante standarders krav, kan man vurdere, hvilken sikringsløsning der vil være mest fordelagtig i den konkrete situation.

Vi kan hjælpe dig med . . . .

Maskinsikkerhed ApS kan hjælpe fabrikanter og brugere med at udvælge de standarder, der er relevante for den pågældende maskintype.

Derudover kan Maskinsikkerhed ApS hjælpe med at tolke standardernes indhold, så alle, der ikke har fat i standarder til daglig, kan få en hurtig, men alligevel grundig information om, hvordan standarden og dens løsninger kan anvendes i praksis.

Desuden holder Maskinsikkerhed ApS måde åbne og interne firmakurser eks. i anvendelse af specifikke standarder, f.eks. DS/EN ISO 12100 ”Maskinsikkerhed, generelle principper for konstruktion, risikovurdering og risikosættelse og DS/EN ISO 13849-x ”Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer”, så fabrikanten selv at kan lave risikovurdering, sikringsløsninger, teknisk dossier mv. og gennemføre CE-mærkning.

Uddybende information

Fortolkningen af det nye maskindirektiv medfører krav om, at man følger alle relevante dele af alle relevante standarder. Standarder er stadig frivillige at følge, men hvis man vælger ikke at bruge en relevant standards løsning, skal man kunne dokumentere, at den valgte løsning som minimum opfylder sikkerhedsniveauet i standarden. Uanset hvad man vælger, skal man kende kravene i standarden.

De fleste maskinfabrikanter skal nu kende og bruge 20-40 standarder. Hvilke standarder det drejer sig om afhænger helt af, hvilke maskiner der produceres.

Der er 650 standarder under det gamle maskindirektiv og over 400 under det nye. Et par gange om året offentliggør EU Kommissionen en opdateret liste over alle harmoniserede standarder, hvor der er både nye og opdaterede standarder. Ofte er man nødt til at læse både den nye og den gamle standard for at finde de reelle forskelle, og derefter skal man lave en tolkning af, hvordan forskellen evt. skal bruges i forhold til de maskiner, man producerer. Nogle gange skal man ikke foretage sig noget, andre gange skal der ændres væsentligt på maskinernes indretning. De færreste maskinfabrikanter har de nødvendige ressourcer til at afdække og holde sig opdateret om de relevante standarder.

De ressourcer har vi i Maskinsikkerhed ApS. Vores medarbejdere arbejder dagligt med harmoniserede europæiske standarder, og har gjort det i mange år. De af vore medarbejdere, der har været ansat i Arbejdstilsynet, har haft ansvar for at følge og kommentere over 250 standarder under Maskindirektivet. I dag kender vi endnu flere. Vi deltager i flere standardiseringsgrupper (ISO sikre styresystemer, ISO robot-sikkerhed) og har formandskabet i flere danske og europæiske standardiseringsgrupper.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers