Kursus¬†og¬†undervisning->Firmatilpassede kurser->Virksomheds¬†kurser->Specialist kurser->Kursus 3416

Kursus 3416 - Maskinens brugsanvisning

Kravene i det nye maskindirektiv

.Det nye maskindirektiv stiller nye og strengere krav til indholdet af brugsanvisninger til maskiner end det gæl-dende direktiv. Kurset er en generel indføring i brugsan-visninger med opdateringer i forhold til de nyeste krav.
FormålKursisten bliver i stand til at skrive en brugsanvisning, der både er over-skuelig og letlæst, samtidig med at anvisningen overholder kravene fra Arbejdstilsynet.
MålgruppeKurset henvender sig til den/de ansvarlige for brugsanvisninger hos ma-skinfabrikanter, dvs. deltagerne har et vist kendskab til at skrive brugs-anvisninger for maskiner.
KursustypeÅbent specialistkursus, der tilpasses deltagerne.
NiveauEt vist forudgående kendskab til brugsanvisninger.
KursusbeskrivelseBrugsanvisningens rolle, minimumskrav, brug af standarder og krav til oversættelse. Udformning af den gode brugsanvisning for forskellige målgrupper og på forskellige sprog.

Deltagerne får en CD med en skabelon for brugsanvisninger, pikto-grammer og andet anvendeligt materiale til brugsanvisninger.

Deltagerne får kommentarer til deres egen første brugsanvisning, som udarbejdes på kurset. Fremsendes inden for to måneder efter kurset.
VarighedÉn dag, kl. 9.00 – 16.00
Hvor og hvornårAfholdes løbende over hele landet.

Ellers er vi parate til at arrangere kurset om brugsanvisninger andre steder i landet, hvor potentielle deltagere ønsker kurset afholdt. Når otte interesserede deltagere har meldt deres interesse planlægges tid og sted for et kursus.Tilkendegiv venligst din interesse på tlf. 44 47 31 56.
TilmeldingIngen bindende tilmelding i første omgang. Venligst tilkendegiv interesse.
   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers