Maskinens brugsanvisning

Alle maskiner skal have en brugsanvisning, fordi medarbejdere der betjener maskinerne, skal kunne arbejde sikkert. Maskinsikkerhed ApS ved, hvordan man skriver en brugsanvisning, der er til at forstå. Vi kender de formelle krav fra myndighederne samt de praktiske krav og ønsker fra brugerne. Desuden ved vi, hvad der skal stå, så brugeren anvender maskinen på fornuftigt vis.

Det nye maskindirektiv stiller skrappere krav
Maskinsikkerhed ApS tilbyder at hjælpe med at opdatere brugsanvisninger efter de skærpede krav i Maskindirektivet. Vi kan både opdatere jeres brugsanvisninger og lære jer, hvordan de nye krav kan opfyldes.

Brugsanvisninger for nye maskiner
Vi rådgiver maskinfabrikanter om, hvordan man i praksis skriver en brugsanvisning. I ved, hvordan maskinen bruges, og vi ved, hvad der kræves af brugsanvisningen. Desuden skal fabrikanten begrænse sit ansvar ved at skrive en god brugsanvisning. Og hvis I ikke selv kan afse tiden til det, skriver vi gerne hele brugsanvisningen.

Brugsanvisning for maskiner, virksomheden selv har bygget
Maskiner, I konstruerer til eget brug, skal også have en brugsanvisning. Den behøver ikke at være omfattende, men der skal være en brugsanvisning med alle nødvendige informationer af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Der gælder samme krav, hvis I har flere maskiner, som bygges sammen i en produktionslinje.

Brugsanvisninger for maskiner i brug
Arbejdstilsynet kræver, at der skal være en brugsanvisning ved alle maskiner og tekniske hjælpemidler, uanset maskinens alder. Desuden er det et krav, at brugeren kender brugsanvisningen og ved, hvor den er placeret. Maskinsikkerhed ApS har ofte hjulpet med at skaffe, tilrette og skrive brugsanvisninger til erstatning for dem, der var bortkommet eller aldrig har eksisteret. Vi bruger både vores erfaringer og vores arkiv, der indeholder brugsanvisninger for mange standardmaskiner. Derfor kan vi ofte levere brugsanvisninger for et tidsforbrug på et par timer.

Hvor meget skal oversættes til brugerlandets sprog?
Maskiner der bliver solgt i Danmark, skal have en dansk brugsanvisning. Det betyder, at den udenlandske fabrikant skal oversætte det, der har sikkerhedsmæssig relevans. Det varierer fra maskine til maskine. For maskiner, der eksporteres fra Danmark, gælder der også krav om oversættelse. Vi har ofte hjulpet virksomheder med at afklare og leve op til oversættelseskravene.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers