Risikovurdering

For at opfylde Maskindirektivets krav skal der foreligge en risikovurdering af maskinen, før maskinen må CE-mærkes og tages i brug.
Risikovurderingen skal være på skrift, og skal kunne fremvises til myndigheden på forlangende.

De fleste fabrikanter har ikke nået at få lavet risikovurderingen, før maskinen tages i brug, og må så lave den når myndigheder eller kunder spørger efter den.
Men fabrikanten har dog den største nytte af risikovurderingen, hvis den laves undervejs i konstruktionsfasen; så kan evt fejl og forbedringer rettes før maskinen er konstrueret og bygget. Det hedder rettidig omhu.

Når brugervirksomheder selv bygger maskiner, eller samler/ombygger/ændrer maskiner, er brugervirksomheden fabrikant. Her skal der også laves en risikovurdering, og den skal også foreligge på skrift før maskinen tages i brug.

Risikovurderingen er fabrikantens ejendom, og skal kun udleveres til myndigheden. Kunder har kun krav på at se fabrikantens risikovurdering, hvis kravet er stillet i kontrakten.
Maskinsikkerhed ApS anbefaler normalt, at køber forlanger at få risikovurderingen udleveret: senest ved overdragelsen. Så kan risikovurderingen anvendes ved brugerens lovpligtige gennemgang før maskinen tages i brug, og brugeren har nemmere ved at lave ombygninger og ændringer.

Maskinsikkerhed har hjulpet mange maskinfabrikanter og brugervirksomheder med at lave risikovurderinger, og vi har lært mange selv at lave risikovurdering.

Vi bruger normalt både kravene i Maskindirektivet og uddrag af relevante standarder (incl DS/EN ISO 12100:2011 Risikovurdering), samt en af flere forskellige modeller, som vi selv har udviklet. Disse modeller er baseret på vores erfaring fra vores ansættelse i Arbejdstilsynet samt flere hundrede risikovurderinger, hvoraf mange er diskuteret med både danske og udenlandske myndigheder.
Derfor kan vi love, at vores risikovurderinger overholder Arbejdstilsynets krav.

Vi hjælper fabrikanter undervejs i designfasen, og hvis fabrikanten hurtigt skal kunne fremvise en risikovurdering. Vi hjælper også brugere med lave risikovurdering før, under og efter ombygning/ændringer/sammenbygning, og vi kan bruge den viden til at indkøbe bedre maskiner.

Vi kan også lære jer selv at lave risikovurderinger. Vi har undervist rigtigt mange maskinfabrikanter og brugervirksomheder, ligesom vi fast underviser på Dansk Standards kurser i risikovurdering.
Hos maskinfabrikanter er det normalt medarbejderne i tegnestuen/teknisk afdeling, og i produktionsvirksomhederne normalt den tekniske stab; herunder smede og elektrikere som vi lærer at risikovurdere deres små ændringer og sammenbygninger.

   
Mere info

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers