Skriv brugsanvisninger til maskiner

På dette kursus lærer du at skrive en brugsanvisning, der overholder kravene fra Maskindirektivet (og Arbejdstilsynet) og lærer hvordan du indsamler oplysninger fra risikovurdering, standarder mv. Du bliver bekendt med regelgrundlaget, proceduren for CE-mærkning og ansvar og pligter hos maskinfabrikanten.

Du får overblik over regelgrundlaget og proceduren for CE-mærkning, redskaberne og en model og skabelon for den gode brugsanvisning til maskiner.Kursusindhold

Formålet med brugsanvisning til maskiner
En brugsanvisning for en maskine skal afgrænse, hvad maskinen må bruges til. Den skal sikre, at brugeren kan læse hvordan maskinen bruges sikkerhedsmæssigt fornuftigt. Vi gennemgår:

 • Brugsanvisningens rolle og funktion og forfatterens opgave
 • Fabrikantens brug af brugsanvisningen til afgrænsning af ansvar


Lovgivning og regler
Lovgivningen fastsætter detaljerede krav om, hvilke oplysninger der som minimum skal være med i en brugsanvisning. Vi ser på:

 • Myndighedskrav, Arbejdstilsynets krav, Maskindirektivets krav og andre regler
 • Maskindirektivets filosofi, risikovurdering, CE-mærkning og standarder


Brugsanvisningens indhold
Brugsanvisningen er et retsgyldigt dokument på linje med kontrakten. Mangler information og afgrænsning af maskinens brug i brugsanvisningen, kan det medføre både erstatningsansvar, krav om tilbagekaldelse, efterlevering mv. Vi ser på principper for skrivning af maskiners brugsanvisning

 • Brugsanvisningens indhold og procedure for skrivning
 • Oplysningskrav om maskines anvendelse
 • Advarsler og mærkning, piktogrammer, lyssignaler, maskinskilt og CE-mærket
 • Udformning af den gode brugsanvisning til forskellige målgrupper og på forskellige sprog


Den gode brugsanvisning
En god brugsanvisning er med til at øge maskinens sikkerhed og medvirker også til at give et godt indtryk af fabrikanten som professionel leverandør. Vi ser på det du skal bidrage med:

 • Produktionsplan for en brugsanvisning herunder indsamling af data
 • Kort om disponering og opbygning samt skriveprocessen
 • Produktion og deadlines
 • Skrivning og korrektur, samspil med tegnestue, salg, og andre samt trykning og levering


Deltagere

Kurset er for Tecnical Writers eller den ansvarlige for brugsanvisninger hos maskinfabrikanten.

Det forudsættes at deltageren har et vist forudgående kendskab til skrivning af brugsanvisninger for maskiner, kendskab til Maskindirektivet og er teknisk orienteret. Kurset er ikke et skrivekursus. Det forudsætter vi du kan. Det du lære her, er at skrive en brugsanvisning til maskiner der opfylder lovkrav og forholde sig til fabrikantens ansvar

For at holde et højt niveau, holdes kurset udelukkende for fastansatte hos maskinfabrikanter.

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte underviseren for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.


Undervisning og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:

 • Udførligt kursusmateriale udleveres inkl. slides fra kurset, en skabelon for brugsanvisninger, (elektronisk til eget brug), links til piktogrammer og andet anvendeligt materiale til brugsanvisninger.
 • Kursusbevis


Skulle du, efter kurset, stå med et spørgsmål eller problem, vil du være velkommen til at kontakte underviser for råd, efter kurset.Dato, pris og underviser


Dato
31. oktober 2017, Ballerup
6. december 2017, Middelfart
11. april 2018 Ballerup
25. april 2018, Middelfart
Pris
Kr. 4.600,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Underviser
Civilingeniør Hans Morten Henriksen


TILMELD HER

   
Tilmelding
Kursusdato

31. oktober 2017, Ballerup
6. december 2017, Middelfart

11. april 2018 Ballerup
25. april 2018, Middelfart

Pris og rabat

Pris
Kr. 4.600,- ekskl. moms

Rabat
Rabat på 10% gives på kursusprisen hvis 2 eller flere personer fra samme firma deltager i samme kursus på samme dato.

Flere spørgsmål til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795.

Undervisere hos Maskinsikkerhed ApS

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Firmatilpassede kurser

Dette kursus laves også som et firmabaseret og –tilpasset kursus hvor firmaets særlige problemstillinger bliver inddraget.
Ring og hør nærmere på:
tlf.: 8873 7795.

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers