CE-Mærkning, Maskindirektivet og sikre maskinerDel I. Introduktion til CE-Mærkning

Kurset er en grundig introduktion til CE-mærkning af maskiner, regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, teknisk dossier og erklæringer.

Dette er et kursus for dig, der er ny på dette område. Du lærer fra grunden om Maskindirektivet, CE-mærkning og sikre maskiner.Kursusindhold

Hvornår skal et produkt CE-mærkes, og efter hvilke direktiver og regler?

 • Baggrund for reglerne og CE-mærkning
 • Relevante CE-mærkningsdirektiver og deres væsentlige krav


CE-mærkning af maskiner

 • De regler der gælder for indretning af maskiner
 • Standarders rolle i forbindelse med design af maskiner
 • Begreberne ‚ÄĚrisikovurdering‚ÄĚ og ‚ÄĚteknisk dossier‚ÄĚ
 • Indholdet i det tekniske dossier, risikovurdering og brugsanvisning
 • Indhold i og opbevaring af overensstemmelseserklæring og inkorporeringserklæring


Et overblik over dit ansvar og dine opgaver, når du bygger, tilpasser, ombygger, specificerer eller indkøber maskiner

 • Gennemgang af regler og problemstillinger i forbindelse med ombygninger af maskiner
 • Gode råd om praktisk tilgang til maskindirektivets regler


Deltagere

Kurset er for dig:

 • Der arbejder med maskiner, som skal overholde Maskindirektivet
 • Som har et lille eller intet kendskab til CE-mærkning og Maskindirektivet.


En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.

Undervisning og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:

 • En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
 • Evt. relevante bekendtgørelser
 • KursusbevisDato

13. september 2017, Ballerup
20. september 2017, Randers
27. september 2017, Middelfart
08. november 2017, Middelfart
31. januar 2018, Ballerup
07. februar 2018, Randers
21. februar 2018, Middelfart
Pris
Kr. 2.950,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Undervisere
Udervisere:
Seniorkonsulent Claus AndersenTILMELD HER

   
Tilmelding
Kursusdato

13. september 2017, Ballerup
20. september 2017, Randers
27. september 2017, Middelfart
08. november 2017, Middelfart

31. januar 2018, Ballerup
07. februar 2018, Randers
21. februar 2018, Middelfart

Pris og rabat

Pris
Kr. 2.950,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Kurser om CE-mærkning

Maskinsikkerhed ApS kursus om CE-mærkning, Maskindirektivet og sikre maskiner

Introduktion til CE-mærkning er første del af to kurser om CE-mærkning, Maskindirektivet og sikre maskiner. Der er ingen forudsætning om, at man skal tage begge kurser, men der er en sammenhæng mellem de to kurser.

Kurserne er:
Del I, Introduktion: Introduktion til CE-mærkning
Del II, CE-mærkning af maskiner og anlæg

Flere sp√łrgsm√•l til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795.

Undervisere på kurset

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Firmatilpassede kurser

Dette kursus laves også som et firmabaseret og ‚Ä“tilpasset kursus hvor firmaets særlige problemstillinger bliver inddraget.
Ring og hør nærmere på:
tlf.: 8873 7795.

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers