CE-Mærkning, Maskindirektivet og sikre maskinerDel II. CE-Mærkning af maskiner og anlæg

På dette kursus får du et rigtigt godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning. Kurset har fokus på anlæg, hvor der indgår flere maskiner eller delmaskiner, på ombygning eller sammenbygning af maskiner og importerede maskiner.

Du lærer at skelne mellem en væsentlig og ikke væsentlig ændring af en maskine og hvornår det kræver fornyet CE-mærkning. Du vil lære hvordan du skal dokumentere dine ændringer og hvad du skal være opmærksom på.

Sidst, men ikke mindst kommer vi ind på specielle forhold i Maskindirektivets regler og hvilke regelgrundlag du skal holde dig opdateret i, så du og din virksomhed kan handle ansvarligt.Kursusindhold

De væsentligste krav i Maskindirektivet og nogle af de vigtigste standarder

 • Bygning, sammenbygning, ombygning, ændring af både nye og gamle maskiner
 • Ansvar, opgaver og praktiske råd


Krav til sikker indretning under indkøring, fejlsøgning og fejlafhjælpning, rengøring

 • Hvad må fabrikantens ‚ÄĚeget uddannede personale‚ÄĚ?
 • Hvad må brugerens uddannede personale?
 • Hvornår er en maskine ‚ÄĚtaget i brug‚ÄĚ?


Køb og salg af maskiner

 • Køb og salg af nye og brugte maskiner: Ansvar, opgaver og praktiske råd
 • Effektiv anvendelse af begrebet ‚ÄĚdelmaskiner‚ÄĚ ved køb og salg
 • Køb af maskiner udenfor EØS: Ansvar, opgaver og praktiske råd


Maskiner under Bilag IV, kaldet ‚ÄĚsærligt farlige maskiner‚ÄĚ

 • Hvornår er man omfattet og hvad medfører det?
 • Ansvar og opgaver ved ombygning, belyst med eksempler


Andre vigtige standarder du bør kende
Eksempler på vigtige standarder, med krav som de fleste fabrikanter og produktionsvirksomheder bør kende.Deltagere

Kurset er for dig, der arbejder med maskiner og/eller deltager i ombygning og sammenbygning af maskiner til produktionslinjer o.l.

Basalt kendskab til Maskindirektivet og CE-mærkning ved for eksempel, at have deltaget i kurset ‚ÄĚIntroduktion til CE- Mærkning‚ÄĚ.

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.


Undervisning og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.


På kurset udleveres:

 • En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
 • Evt. relevante bekendtgørelser
 • KursusbevisDato

11.10.2017, Ballerup
25.10.2017, Randers
28.11.2017, Middelfart

28.02.2018, Ballerup
07.03.2018, Randers
14.03.2018, Middelfart

Pris
Kr. 3.450,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Undervisere
Undervisere:
Seniorkonsulent Claus Andersen
Seniorkonsulent Erik Grundahl


TILMELD HER

   
Tilmelding
Kursusdato

11.10.2017, Ballerup
25.10.2017, Randers
28.11.2017, Middelfart

28.02.2018, Ballerup
07.03.2018, Randers
14.03.2018, Middelfart

Pris og rabat

Pris
Kr. 3.450,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Kurser om CE-mærkning

Maskinsikkerhed ApS kursus om CE-mærkning, Maskindirektivet og sikre maskiner

CE-mærkning af maskiner og anlæg er anden del af to kurser om CE-mærkning, Maskindirektivet og sikre maskiner. Der er ingen forudsætning om, at man skal tage begge kurser, men der er en sammenhæng mellem de to kurser.

Kurserne er:
Del I: Introduktion: Introduktion til CE-mærkning
Del II: CE-mærkning af maskiner og anlæg

Flere sp√łrgsm√•l til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795

Undervisere på kurset

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Firmatilpassede kurser

Dette kursus laves også som et firmabaseret og ‚Ä“tilpasset kursus hvor firmaets særlige problemstillinger bliver inddraget.
Ring og hør nærmere på: tlf.: 8873 7795.

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers