CE-mærkning af bygningsautomatik

Automatiske anlæg til styring, regulering og overvågning af bygningers, dvs varme-, ventilations- og køleanlæg m.v. (CTS- /SRO-anlæg) er maskiner og skal CE-mærkes efter Maskindirektivet. Det gælder også solafskærmningsanlæg, brandventilation og anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

Ofte sammensættes anlæg af mange forskellige leverancer, og ofte er der tvivl om i hvilket omfang der skal CE-mærkes og hvem der har ansvaret for at CE-mærke.

På dette kursus lærer du at afgøre hvad der skal CE-mærkes, hvornår og efter hvilke regelsæt (Maskindirektiv, LVD og/eller Byggevareforordningen), når det drejer sig om bygnings-automatik. Du får at vide hvilke aftaler der bør træffes parterne imellem fra start, hvis der skal opnås succes i projektet.

Vi gennemgår de relevante regelsæt for CE-mærkning af bygningsrelaterede anlæg og giver eksempler på hvordan opgaverne med CE-mærkning kan løses i praksis.Kursusindhold

Krav og regler for CE-mærkning med fokus på bygnings-relaterede anlæg

  • Maskindirektivet og standarder
  • Lavspændings- og EMC-direktivet
  • Andre relevante regelsæt, inkl. Byggevareforordningen


Hvad, hvornår og hvordan der skal CE-mærkes?

  • Hvad gælder for det enkelte anlæg
  • Hvad gælder for sammenkoblede anlæg
  • Praktiske eksempler på og metoder til gennemførelse af processen


Hvem har ansvaret ‚Ä“ og hvilke aftaler skal laves?
Hvilke aftaler der bør træffes imellem parterne hvis der skal opnås succesDeltagere

Kurset henvender sig til fabrikanter, leverandører og de der projekterer og udfører opgaver indenfor bygningsautomationsanlæg.

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.


Undervisningen og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:

  • En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
  • Evt relevante bekendtgørelser
  • Kursusbevis


Dato, pris og undervisere


Dato
21.11.2017, Ballerup
29.11.2017, Middelfart

12.04.2018, Ballerup
19.04.2018, Middelfar
Pris
Kr. 3.850,- ekskl. moms

Underviser
Seniorkonsulent Lars Kaalby


TILMELD HER

   
Tilmelding
Kursusdato

21.11.2017, Ballerup
29.11.2017, Middelfart

12.04.2018, Ballerup
19.04.2018, Middelfart

Pris og rabat

Pris
Kr. 3.850,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Flere sp√łrgsm√•l til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795.

Undervisere på kurset

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Firmatilpassede kurser

Kurset laves også som et firmabaseret og ‚Ä“tilpasset kursus.
Ring og hør nærmere på:
tlf.: 8873 7795.

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers