Dansk Standard. Maskinsikkerhed og CE-mærkning. Diplomkursus

Kurset afholdes af Dansk Standard men Maskinsikkerhed ApS underviser på det.

Maskinsikkerhed og CE-mærkning

Diplomkurset giver dig de nødvendige kompetencer til at CE-mærke dine maskiner. Kurset er opdateret med de nyeste standarder. På dette diplomkursus får du en grundig og fyldestgørende viden om regelgrundlaget for maskinsikkerhed, som det er udmøntet i de relevante standarder. Du lærer standarderne at kende, så du bliver klædt på til at CE-mærke dine maskiner. Desuden kommer du til at arbejde med tingene i praksis, idet vi gennemgår risikovurdering og brugsanvisning ud fra konkrete eksempler.

Indhold
Du får en viden om kravene til sikkerhed og dokumentation, som det er beskrevet i maskindirektivet 2006/42 og udmøntet i standarderne. Desuden kommer du til at arbejde med tingene i praksis, i det vi gennemgår risikovurdering og deltagerne udarbejder selv en risikovurdering på en konkret maskine.

Du får en teoretisk og/eller praktisk gennemgang af følgende emner:

- Regelgrundlaget for maskiner, maskindirektivet (2006/42)
- Konsekvenser ved manglende overholdelse
- CE-mærkning
- De væsentligste standarder
- Risikovurdering
- Teknisk dossier
- Brugsanvisning
- Sammenbygning af maskiner.

Du får udleveret DS-håndbog 116.1:2012, Maskinsikkerhed – Del 1: Grundlæggende begreber og principper.

Kurset omfatter undervisning den første dag om aftnen. På den anden dag testes din viden med en afsluttende skriftlig prøve, som vurderes af eksterne fagfolk.

Den første dag afsluttes med en opgave, den anden dag afsluttes med en eksamen.

For mere information. Se Dansk Standards hjemmeside.

Underviser
Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS.

Kursusansvarlig
Søren Nielsen, Dansk Standard

Sted
Vingstedcenteret

Dato
Ny dato på vej

Pris
12.500 kr

Tilmelding og mere information på Dansk Standards hjemmeside.

   
Tilmelding

Tilmelding sker på Dansk Standard hjemmeside.


Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers