IbrugtagningskontrolEftersyn før første anvendelse af en maskine eller et teknisk hjælpemiddel

Ved ibrugtagningskontrollen skal en sagkyndige kontrollere om maskinen eller hjælpemidlet er indrettet som det skal være.

Man skal kontrollerer om brugsanvisningen er god og om maskinen eller hjælpemidlet bruges efter dets bestemmelse. Dvs. at der er den krævede plads omkring maskinen, at brugeren har de korrekte værnemidler og den foreskrevne uddannelse eller instruktion.

Det er et krav, at arbejdsgiveren får en sagkyndig til at gennemføre ibrugtagningskontrollen.

Det er også sund fornuft, at den nye maskinen bliver kontrolleret om den er forsvarligt indrettet, før sidste rate bliver betalt til leverandøren.


Vi lære jer selv at være sagkyndig til lave en ibrugtagningskontrol. Vi kan lave et virksomhedsbaseret kursus for jer hvor vi kontrollerer din første maskine sammen med jer, I tager selv de næste


Er du arbejdsmiljøleder kan du også deltage i vores kursus Maskinsikkerhed for arbejdsmiljøledere - eller "Hvad enhver arbejdsmiljøleder bør vide om Maskinsikkerhed og CE-mærkning". Her lærer du også om ibrugtagningskontrol og eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler.

Vi kan være din sagkyndige, hvor du ikke selv slår til: Ring og hør nærmere.

   
Hvem har ansvaret

Fabrikanten har ansvaret for maskinens indretning og har det fulde ansvar for at maskinen overholder alle relevante krav, når maskinen overdrages til brugeren.

Er maskinen i brug, har arbejdsgiveren det fulde ansvar for at hans maskine overholder alle relevante krav, når maskinen bruges.

Kursus for Sagkyndig

Maskinsikkerhed kan uddanne dig til sagkyndig.

Så kan du kan lave det årlige eftersyn istedet for at have et firma til at gøre det for jer. Når I selv laver det, bestemmer I også selv hvornår det skal ordnes og kan passe det ind mellem andre arbejdsopgaver. Det giver større sikkerhed.

Firmakursus
Kurset tilpasses til din virksomhed og du vælger selv hvilke emner du vil lære at efterse. Læs mere

Åbne kurser
Deltag i vores åbne kurser. Læs mere

Kursus for arbejdsmiljøledere

Arbejdsmiljølederens opgave med at sikre at alle arbejdsmiljøkrav bliver overholdt gælder også maskinsikkerhed.

Med de rigtig redskaber kan arbejdsmiljølederen nemt udfylde sin rolle og stille de nødvendige krav til både helhed og detaljer, så arbejdsmiljøet fungerer ved den nye maskine.

Ved selv at lave eftersyn selv, kan virksomheden både spares penge og opnå en højere sikkerhed. De redskaber kan Maskinsikkerhed ApS give.

Læs mere her.


Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers