Offshore: Olie, Gas og VindMaskinsikkerhed ApS giver fuld rådgivning til olie, gas og vind offshoreprojekter

Kravene til indretning af maskiner og udstyr er de samme på faste offshore-platforme, som de er på fastlandet, hvor Maskinsikkerhed ApS er anerkendt som specialister i maskinsikkerhed og CE-mærkning Maskindirektivet, Trykudstyrsdirektivet og ATEX-indretningsdirektivet.

For offshoreprojekter kender vi krav og regler fra både Maskindirektivet og de relevante direktiver fra NORSOK, API mv. og rådgiver om designgrundlag, konkrete løsninger og dokumentation.


Fra HAZOP til detaljeret design og instrumentering

Tekniske anlæg kan udgøre en risiko for de mennesker der betjener dem: De mennesker der er afhængige af anlægget, og det omgivende samfund. Risikovurdering af tekniske anlæg anvendes for at kortlægge og styre risici og holde dem på et niveau, som kan accepteres.

Med udgangspunkt i HAZOP og risikovurdering kommer vi med praktiske løsninger der omsætter kundekrav og lovtekst til velfungerende og sikre maskiner, anlæg og udstyr.Produkter

Vi rådgiver både køber og leverandør af maskiner og udstyr efter gældende lovkrav og kommer med praktiske løsninger til:

  • Designgrundlag
  • Designhjælp
  • Gode og produktionsvenlige løsninger
  • Dokumentation, brugsanvisninger mv

Læs mere:


Specifikation af udstyr før ordre – hjælp til køber af maskiner og udstyr

Vi går med ind og specificerer udbudsmateriale / aftalegrundlag, vurderer leverandørernes tilbud og laver en plan for evt. ændringer i udbudsmaterialet. Vi følger op på leverancen og sikrer dens dokumentation til endelig aflevering. Alt efter hvad der er brug for i det konkrete projekt.

Vi hjælper med design af maskiner og udstyr. Fra simpelt udstyr til komplicerede ombygninger og/eller opgraderinger.
Vi rådgiver med specifikationer og støtte i projektfasen til at stille krav til udstyrs funktionalitet, performance og sikkerhed.

Opgaven udføres altid samarbejde med kunden.

Opgaver kan eks. være: kraner, komplette styringer af større anlæg, pumpesystemer og andet.Designhjælp til leverandører til olie og gas

Ud fra kundekrav og regler hjælper vi fabrikanter med design og den efterfølgende dokumentation, så leverancen kan accepteres at kunden og dens auditorer.

Vi hjælper med fortolkning og specifikation i henhold til kundekrav.
Vi rådgiver om krav til udarbejdelse af dokumentation til brug for certificering og auditering.
Vi sikrer at sælgers leverance overholder kundekrav og lovkrav.

Opgaver kan være fra simple løfteåg, hydraulikstationer, pumpeanlæg og komplette maskiner og procesanlæg, til ATEX-zone 0, 1 og 2.Udarbejdelse af komplet dokumentationspakke efter ombygning af anlæg og maskiner

Anlæg der har været ombygget væsentligt skal have ny dokumentation og brugsanvisninger i henhold til Maskindirektivet, PED og ATEX samt relevante standarder. Det laver Maskinsikkerhed ApS – og der følger altid rådgivning med, med praktisk anvendelige løsninger.Undervisning og kurser

Maskinsikkerhed ApS holder kurser for både fabrikanter af maskiner og udstyr og det samme til brugervirksomheder.

Vi underviser fabrikanter af maskiner og udstyr i maskinsikkerhed og CE-mærkning, ATEX og eksplosionssikring, trykudstyr mv, samt udarbejdelse af dokumentation.

Tilsvarende underviser vi brugervirksomheder i de tilsvarende emner, men set fra købers/brugers vinkel, med fokus på specifikation og kontrol.

Læs mere om vores kurser her.

   
BEK nr 831 af 27/06/2013

BEK nr 831 af 27/06/2013 om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr. Hent den her:

BEK nr 831 af 27/06/2013

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2013.07.03 De underliggende bekendtgørelser, der implementerer Maskin-, Trykudstyrs- og ATEX-indretnings-direktiverne trådte også i kraft 1. juli, men er endnu ikke offentliggjort. De har dog været i høring et stykke tid.


Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers