Design af maskiners elektriske system efter DS/EN 60204-1

(opdateret til prEN 60204-1:2016)
Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af DS/EN 60204-1: Kurset omfatter standardens dækningsområde og anbefalinger til, hvordan standarden kan og bør anvendes samt vigtigheden af at udarbejde en fyldestgørende og korrekt specifikation af både el-tavler og udstyr samt forbindelser på selve maskinen.
På kurset ser vi på de vigtigste krav i standarden og på, hvordan de omsættes til praksis. Vi ser på de oftest sete fejl og hvornår andre standarder og regelsæt bør anvendes. Vi ser også på mere specifikke ting, som kortslutningsbeskyttelse, grundlæggende beskyttelse og beskyttelse mod fejl. Vi kommer også ind på opdeling af tavler, opdeling af maskin-/bygnings-el, krav til mærkning mv. Desuden ser vi på, hvad ændringerne og nyhederne i den nye IEC 60204-1:2016 (og DS/EN 60204-1:2016) vil betyde. Kort sagt kommer vi igennem alle emner, som DS/EN 60204-1 dækker. Både dag 1 og 2 vil indeholde øvelser; dagene vil bestå af en vekslen mellem teoretisk gennemgang, øvelser og diskussioner.Kursusindhold

Dag 1: Dagens emner vil være beskyttelse af elektrisk stød, beskyttelse af udstyr samt krav til styrekredsen.

Dag 2: Installation af udstyr, teknisk dokumentation og verifikation samt opsummering og repetition af det gennemgået stof.Deltagere

Kurset er målrettet el-kyndige, der arbejder med design og installation af el på maskiner og som ønsker at gøre det korrekt efter den gældende basisstandard på området.

Vi anbefaler at du også deltager på kurserne "Design af tavler til maskiner DS/EN 61439-1/-2" på dette kursus får du en gennemgang af standarden DS/EN 61439-1/-2 for Lavspændingssandarder, samt kurset
"Sikker el på maskiner: Når DS/EN 60204-1 ikke er nok" som er basisstandarden for design af sikker el på maskiner, som skal suppleres med andre standarder. Ved at kombinere alle 3 kurser kan du som kursist afslutte kurset med en frivillig diplom-eksamen.

Vær opmærksom på, at dette kursus ikke handler om design af sikkerhedsstyrekredse efter DS/EN ISO 13849-1. For det, skal du vælge kurserne ”Design af sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1” eller ” Sikre styringer. Validering efter DS/EN 13849-2”.

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.


Undervisningen og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:
• En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
• KursusbevisDato, pris og undervisre


Dato

24.-25.10.2017, Middelfart
21.-22.11.2017, Ballerup

07.-08.02.2018, Middelfart
28.-29.02.2018, Ballerup
Pris
Kr. 6.800,- ekskl. moms

Varighed: 2 dage

Hotel incl. morgenmad:
kr. 1.600 ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Underviser
Seniorkonsulent Kim Bjerre


TILMELD HER

   
Tilmelding
Kursusdato

24.-25.10.2017, Middelfart
21.-22.11.2017, Ballerup

07.-08.02.2018, Middelfart
28.-29.02.2018, Ballerup

Pris og rabat

Pris
DKK 6.800,- ekskl. moms

Hotel incl. morgenmad
kr. 1.600 ekskl. moms

Varighed:
2 dage

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Flere sp√łrgsm√•l til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795.

Undervisere på kurset

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Firmatilpassede kurser

Kurset laves også som et firmabaseret og ‚Ä“tilpasset kursus hvor firmaets særlige problemstillinger bliver inddraget.
Ring og hør nærmere på:
tlf.: 8873 7795

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers