ATEXDu har ikke noget ATEX-problem hvis:

  • Du ikke har stoffer, der er klassificeret som brandfarlige
  • Det største mulige udslip er så lille, at der ikke er risiko ved antændelse

Kan du ikke afvise dette

  • Skal du lave en zone-klassificering

Arbejdsgiveren skal vurdere om der kan dannes en eksplosionsfarlig atmosfære ved arbejdspladserne.

Arbejdsgiveren skal vurdere om der er en sandsynlighed for eksplosion af dampe eller støv i luften.

Arbejdsgiveren skal zoneklassificere og lægge en plan for arbejdsudstyr og arbejdsgange.

Ud fra zoneklassificeringen skal arbejdsgiveren vælge og kontrollere at udstyr, f.eks. maskiner, er uden tændkilder. Udstyret skal være egnet til zonen.

Normalt vil arbejdsgiveren oplyse leverandøren om zonen og om de brandfarlige stoffer der anvendes. Leverandøren kan så tilbyde udstyr egnet hertil. Her skal leverandøren normalt ex-mærke sit ud fra kravene i direktiv 2014/34 (også kaldet ATEX-indretningsdirektivet).Mange løsninger kan anvendes

ATEX-direktiverne kan virke kompliceret, men de er bygget på sund fornuft og giver store muligheder til at finde produktionsvenlige løsninger uden at skulle gå på kompromis med sikkerheden.

Produktionsvirksomheder
ATEX-direktiverne giver produktionsvirksomheden store frihedsgrader til at vurdere sikkerheden og til selv at finde de løsninger til eksplosionssikring. Se hvilke udfordringer virksomheden kan have og hvordan de bedst kan løses.

Fabrikanter og leverandøren af maskiner anlæg og udstyr
Det er fabrikantens / leverandørens opgave at tilbyde ex-udstyr der lovligt, og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan placeres i den zone, som kunden har oplyst.

Opdatering af ATEX-APV
Er der ATEX-zone-klassificerede områder skal APV’en være opdateret efter kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 478/2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Risici skal være dokumenteret og arbejdsgange være gennemtænkte.

Hvad handler ATEX egenlig om?
Få et overblik over zoneklassifikation, direktiver og krav og dokumenterHvordan kan Maskinsikkerhed ApS hjælpe?

Maskinsikkerhed ApS giver dig konkrete løsninger.

ATEX er ikke en selvstændig disciplin. Sikkerhedskrav skal tænkes ind i løsningen sammen med maskinsikkerhed, arbejdet med kemi, trykudstyr, el og sikkerhedsstyringer mv. Samtidigt skal det være muligt at have en fornuftig produktion, og mulighed for at servicere maskiner.

Maskinsikkerhed ApS laver zoneklassifikation, afklarer krav i lovgivningen og hjælper med konkrete løsninger, valg af materialer, styringer, dokumentation og generel rådgivning.
   
ATEX
Kursus

Maskinsikkerhed holder kurser om ATEX-regler, ATEX-direktiver og zone-klassifikation. Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Telefon: 44 47 31 56
E-mail: info@maskinsikkerhed.dk

Se alle kontorer her


Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers