ATEXHvad er maskinfabrikantens opgaver med ATEX?

Når en kunde ønsker EX-udstyr til placering i en zone, er det leverandørens opgave at tilbyde EX-udstyr der lovligt, og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan placeres i den zone, som kunden har oplyst.

Kunden oplyser zonen, og, hvilket stof eller antændelsestemperatur, der har skabt zonen.

Desværre er det vores erfaring, at der ofte skal kæmpes for at få de relevante oplysninger. Ofte kender kunden dem ikke, og leverandøren må selv skaffe den del af oplysningerne, evt med vores hjælp.Når en leverandør anmodes om at tilbyde udstyr til en zone skal han:

  • Vurdere om han har tilstrækkelige informationer
  • Vurdere om maskinen/materiellet er EX-mærket og egnet til placering i den zone, som kunden har oplyst

Når det er på plads, skal maskinfabrikanten:

  • Overensstemmelsesvurdere maskinen/materiellet (risikovurdere/vurdere dokumentation / herunder en eventuel typeafprøvningsrapport), og derefter samle dokumentationen til det tekniske dossier
  • Skrive maskinens/materiellets brugsanvisning, herunder krav til montage/installering, afprøvninger/test, vedligehold mv. underskrive maskinens EF-overensstemmelseserklæring ATEX 2014/34/EF Maskindirektivet (for de dele, som ikke er ATEX) og evt andre direktiver, fx, Trykudstyr, EMC
  • Lave et maskinskilt, med den nødvendige mærkning jfr Maskin- og ATEX-direktiverne og evt andre informationer, evt Ex-mærkning mv.

Læs mere   
Afmærkning af EX-materiel
Kurser

Maskinsikkerhed holder kurser om ATEX-regler, ATEX-direktiver og zone-klassifikation. Se vores kursusoversigt her

Afmærkning af EX-områder

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers