ATEXATEX og APVZonebetegnelserne er for almindelige arbejdsområder

Zoneklassificering bruges for virksomhedens arbejdspladser. Det er en tilkendegivelse af, at her kan der være en eksplosiv atmosfære, og at her skal man passe ekstra godt på. Her må man ikke må foretage sig andet end det der fremgår af arbejdspladsvurderingen.

Zoneklassificeringen er også en tilkendegivelse til leverandører, at der er krav om eksplosionssikret materiel, og de krav der stilles til det eksplosionssikrede materiel.

Hvis en maskine opstilles i en EX-zone, så skal maskinen være EX-mærket til denne zone.

Skal en blæser suge luft fra en eksplosionszone, så skal blæseren indvendigt være eksplosionssikret til denne zone.

Når et elektrisk materiel skal anvendes i en eksplosiv atmosfære “ f.eks i en eksplosionszone, så skal det elektriske materiel være indrettet og EX-mærket til denne anvendelse.En APV skal være opdateret

Det er et krav, at ATEX-APV'en skal opdateres mindst hvert 3 år.
Ændringer der reducerer risiko for eksplosion, kan man godt tage i brug uden opdatering af APV'en.

Ændringer, der måske kan øge en risiko for eksplosion, skal være gennemtænkt og dokumenteret i ATEX-APV'en inden den tages i brug.


Hvad har Maskinsikkerhed ApS fundet under 3-års gennemgangen?
   
Afmærkning af EX-områder
Kurser

Maskinsikkerhed holder kurser om ATEX-regler, ATEX- direktiver og zone-klassifikation. Vi holder også kurser for Arbejdsmiljøledere. Se vores kursusoversigt her

Afmærkning af EX-materiel

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers