ATEX


ATEX-ZoneklassificeringHvornår er der krav om zone-klassificering?

Hvis du har brandfarlige stoffer skal du vurdere om de kan skabe en eksplosiv atmosfære.

Det kan være dampe og gasser blandet med luft. Det kan være støv som kan blandes op med luft. Det kan være en tåge af fine brandbare dråber.

Du skal vurdere hvor, hvordan og hvornår de brandfarlige stoffer kan blive blandet op med luften og skabe en eksplosiv atmosfære.

Hvis ikke du kan afvise at der kan skabes eksplosive atmosfærer, så skal du lave en zone-klassificering.Zonerne betegnes som f√łlger:

Gas og dampe: Zone 0, 1 og 2
Støv- og væsketåge: Zone 20, 21 og 22

Zone 0 og zone 20 når zonen optræder hyppigt og med længere varighed.
Jo lavere tal, jo længere tid optræder zonen. Se oversigten over ATEX-Zoner og udstyrskategori


I forhistorisk tid, dvs før 1992, fik hele lokalet tildelt samme klassifikation. Med de nye regler markeres zonerne i højde og bredde indenfor rummet. Det giver flere muligheder. Hvis et eventuelt udslip kun er lille og lokalt, da kan en zone reduceres til f.eks. ½ meter over gulv, 2 meter fra tappestedet. Lamper, computere, mobiltelefoner, tavler mv kan så være af normal kvalitet oven over zonen.


Hvem skal lave Zone-kvalifikation

Zone-klassificering skal foretages for virksomhedens lokaler, men bemærk, at når der kan være en eksplosiv atmosfære i det indre af maskiner, beholdere, ventilationsrør med videre, så er eksplosionssikringen maskinfabrikantens ansvar.

Han skal følge Maskindirektivet og risikovurdere og designe sin maskine/anlæg sikret mod eksplosion.

Husk at mange produktionsvirksomheder har fabrikantansvar når man bygger om mv.

Læs mere om fabrikantens opgaver når det gælder ATEX

   
Afmærkning af EX-områder
Kurser

Maskinsikkerhed holder kurser om ATEX-regler, ATEX-direktiver og zone-klassifikation. Se vores kursusoversigt her

Afmærkning af EX-materiel

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers