ATEX->ATEX Cases->ATEX APV: Fra 2 ringbind til 2 A4 ark


ATEXCase

ATEX APV: Fra 2 ringbind til 2 A4 ark

En virksomhed brugte en speciel type råvare.

Håndtering af råvaren i dens oprindelige form medfører normalt store mængder eksplosionsfarligt støv. Men den pågældende virksomhed modtog kun vaskede råvarer.

Den vaskede råvare afgav så små mængder støv under håndteringen, at ophvirvling eller aflejring af støv kunne udelukkes.

Ved den oprindelige ATEX-APV for virksomheden havde den eksterne konsulent brugt vanetænkning, i stedet for at lave den nødvendige grundige analyse.

Det blev yderligere bekræftet af, at flere uvedkommende firmanavne var at finde i teksten.

I alt var der 2 store ringbind med beskrivelser, risikovurdering, procedurer, instruktioner og dokumentation.

Andre dele af koncernen anbefalede os til opdateringen af fabrikkens ATEX-APV. Vi brugte 2 dage på opgaven: Men ingen vanetænkning.

I dag har virksomheden 1 A4-ark, der beskriver, hvorfor der ikke er problemer med eksplosionssikring, samt 1 A4-ark som dokumentation på råvaren.ATEX og eksplosionssikring må aldrig blive vanetænkning:

Det kan medføre så meget bøvl og omkostninger, at kravene ikke følges.

Andre gange har vi desværre set en alt for stor risiko, som følge af vanetænkning.


Hvordan kan Maskinsikkerhed ApS hjælpe dig?


   
Afmærkning af EX-område
Kurser

Maskinsikkerhed holder kurser om ATEX-regler, ATEX-direktiver og zone-klassifikation. Se vores kursusoversigt her

Afmærkning af EX-materiel

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers