ATEXMaskinsikkerhed kan hjælpe

Mange spørgsmål kan klares på 10 minutter i telefonen.

Det er gratis.

Først hvis vi i fællesskab kommer frem til en opgave der skal løses, er den en rådgivningsopgave.

Så ring bare og hør hvordan vi kan hjælpe.Maskinsikkerhed hjælper produktionsvirksomheder

Maskinsikkerhed ApS hjælper produktionsvirksomheder med zone-klassificering. Primært vil opgaven være fjernelse eller minimering af zoner og kontrol af, om det forekommende udstyr er egnet til de opgivne zoner. Skal udstyret udskiftes så hjælper vi med valg og specifikation af nyt udstyr.

Maskinsikkerhed ApS hjælper med design af nye eksplosionssikrede anlæg, så selv meget komplicerede anlæg med eksplosionsfarlige stoffer er vurderet og eksplosionssikrede inden indkøb og ibrugtagning.

ATEX kan ikke stå helt alene:
Til denne type af opgaver kommer vi med vores erfaring fra produktion og maskindesign, erfaringer fra kemi, trykudstyr, el og sikre styresystemer og meget andet.

Opgaverne omfatter normalt også udarbejdelse af dokumentation, mærkning, procedurer og instruktioner.

Det er vores erfaring, at vores hjælp sparer rigtigt meget designtid og rigtigt mange penge, giver et sikkert anlæg der også kan bruges og serviceres.Fabrikanter af maskiner, anlæg og udstyr

Vi hjælper med at afklare krav i lovgivningen eller kontrakter. Vi kan lave en plan for leverancen og dens dokumentation incl valg af løsninger. Vi kan lave den nødvendige dokumentation, så maskiner og udstyr kan leveres med den ønskede dokumentation til meget krævende kunder, herunder olie og gas, medicin mv.

Vi kan hjælpe med strategi for løsninger og til konkret valg af materialer / komponeter / styring mv, og vi kan hjælpe med at lave et budget for din leverance før du afgiver et tilbud.Rådgivere hos Maskinsikkerhed ApS

Maskinsikkerhed ApS har et meget kompetent hold, som også på områderne ATEX og eksplosionssikring rådgiver både producenter der bruger og maskinfabrikanter der laver eksplosionssikret udstyr, komponenter og maskiner.

Maskinsikkerhed ApS har erfaringer fra eksplosionssikring af procesanlæg: Lige fra meget store anlæg i industri og olie/gas til den lille virksomheds udsugning og håndtering af kemikalier.

Maskinsikkerhed ApS har erfaringer med zone-klassificering på eksisterende arbejdspladser, valg af egnet eksplosionssikret materiel, og med planlægning af nye arbejdspladser, med henblik på at mindske omfanget af EX-zoner og på at fjerne krav om dyrt eksplosionssikret materiel.

Maskinsikkerhed ApS er autoriseret rådgiver indenfor ATEX.ATEX-zoneklassificering

Hvordan kan Maskinsikkerhed ApS hjælpe?
Når vi er med, vil I opleve, at ATEX og eksplosionssikring ikke er særlig vanskeligt.

Vi begynder med at rydde op. Fysisk handler oprydningen om at finde og fjerne unødvendige emissionskilder. Vi bruger alle midler: Udskiftning af råvarer, reduktion af mængder, pålidelig ventilation, flytning af opgaver og meget andet.

Derefter skal lokalet zoneklassificeres.

Herefter skal mulige tændkilder findes. Skal de erstattes af eksplosionssikret materiel, eller kan de flyttes ud af zonen?

I mange tilfælde er udstyret dyrt, og det vil bedre betale sig at reducere zonerne endnu mere, hvis det er muligt.Indk√łb

Når du skal købe maskiner eller udstyr til placering i en zone, så er din ATEX-APV / eksplosionssikringsdokument et godt udgangspunkt for din leverandørs tilbud.

Her er der virkelig brug for sund fornuft.
   
Afmærkning af EX-område
Kurser

Maskinsikkerhed holder kurser om ATEX-regler, ATEX-direktiver og zone-klassifikation. Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Telefon: 44 47 31 56
E-mail: info@maskinsikkerhed.dk

Se alle kontorer her

Afmærkning af EX-materiel

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers