Lær at skrive ATEX-APV

Er der brandfarligt støv, væsker eller gasser i virksomheden skal sikkerheden vurderes i forhold til eksplosionsfare. Der skal udfærdiges en skriftlig redegørelse for, hvor og hvornår der er en eksplosionsrisiko – en risikovurdering også kaldet ATEX-APV.

På dette kursus får du en grundig gennemgang af krav og indhold i ATEX-APV, zone-klassificering, eliminering/begrænsning af zoner, valg af det rigtige materiel samt udarbejdelse af arbejdstilladelser i ATEX-områder.

Du vil med kursets afslutning, være i stand til at skrive en ATEX-APV eventuelt sammen med de nødvendige eksperter, og du kan udarbejde arbejdstilladelser til ATEX-zone.

Alle emner gennemgås med praktisk anvendelige løsninger og eksempler på de væsentligste check-skemaer du kan bruge derhjemme.


Kursusindhold

Regler for eksplosionssikring

 • ATEX direktiver og de danske regler


ATEX-APV

 • Hvordan vurderes eksplosionsfare?
 • Hvordan sikrer vi imod eksplosion?


Zoneklassifikation

 • Hvordan klassificerer jeg Ex-områderne
 • Kan jeg begrænse Ex-områderne


Valg og anvendelse af det rigtige materiel til Ex-områder

 • Valg af det rigtige materiel
 • Udførelse af installationer
 • Eftersyn efter installation
 • Reparation af ex-materiel


Arbejdstilladelser

 • Kan jeg lave arbejdstilladelser
 • Hvad skal de indeholde


Deltagere

Kurset er for dig:

 • Der skal vurdere firmaets eksplosionsrisiko og -sikring
 • Der skal lave firmaets zone-klassificering og ATEX-APV
 • Der skal holde ATEX-APV’en opdateret
 • Der skal udstede arbejdstilladelse til arbejde i ATEX-zoner
 • Der skal købe maskiner og udstyr til brug i og ved ATEX-zoner


Du forventes at have et grundlæggende kendskab til ATEX-reglerne eksempelvis ved deltagelse i Maskinsikkerhed ApS’s kursus: ”Introduktion til ATEX-reglerne”.

Kurset er også for dig:
Der producerer maskiner og skal vurdere om en maskine medfører nye ATEX-zoner hos din kunde samt eventuelt vurdere hvordan du kan fjerne/begrænse ATEX-zoner hos kunden.

Kurset kommer ikke ind på design af maskiner/udstyr til placering i zoner. Det kursus laves mest effektivt hos fabrikanten.

For at kunne holde et højt niveau er kurset udelukkende for fastansatte i produktionsvirksomheder, øvrige kun efter aftale.

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.


Undervisningen og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:

 • En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
 • Evt. relevante bekendtgørelser
 • Kursusbevis


Dato, pris og undervisere


Dato
24.10.2017, Ballerup
02.11.2017, Middelfart

21.02.2018, Ballerup
01.03.2018, Middelfart
Pris
Kr. 3.750,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Underviser
Seniorkonsulent Carsten Bartholdy


TILMELD HER

   
Tilmelding
Kursusdato

24.10.2017, Ballerup
02.11.2017, Middelfart

21.02.2018, Ballerup
01.03.2018, Middelfart

Pris og rabat

Pris
Kr. 3.750,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Flere spørgsmål til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795.

Undervisere pĂĄ kurset

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Firmatilpassede kurser

Kurset laves også som et firmabaseret og –tilpasset kursus hvor firmaets særlige problemstillinger bliver inddraget.
Ring og hør nærmere på:
tlf.: 8873 7795

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers