Design af tavler

Betydning af standarden DS/EN 61439-1/-2


Dette kursus gennemgår standarden DS/EN 61439-1/2 for Lavspændingstavler med fokus på de væsentligste områder og der hvor der ofte er problemer.

Kurset kommer også igennem forskellene mellem den gamle standard DS/EN 60439 (der blev ophævet i november 2014) og den nuværende DS/EN 61439 og ser på hvilken betydning og konsekvens forskellene det kan få for tavlekonstruktion.

Her vil vi se på den nye ansvarsfordeling mellem 'den oprindelige fabrikant' og tavlefabrikanten. Dette er særligt relevant hvad angår prøvninger af den færdige tavle, idet begreberne TTA og PTTA fra DS/EN 60439-serien ikke anvendes i DS/EN 61439-serien. Hvor meget har tavlefabrikanten (den, der 'skruer tavlen sammen') ansvar for og hvor meget han kan forudsætte, at den oprindelige fabrikant (den, der har designet tavlejern, samleskinner m.v.) har foretaget?

Der bliver også gjort rede for mange af de øvrige ændringer der sket med overgangen fra DS/EN 60439-serien til DS/EN 61439-serien.

Derudover indgår TS-DOK, Maskinsikkerhed ApS’ tavlespecifikationsprogram, i kurset. TS-DOK udleveres på kurset.

Der vil være øvelser med anvendelse af TS-DOK, og efter kurset vil det være muligt for kursusdeltagere med de rette forudsætninger, at lave komplette kravsspecifikationer til el-tavler til maskiner.Kursusindhold

Ændringer i den nye standard DS/EN 61439

 • Hvad er nyt, hvad er vigtigt at være opmærksom på
 • Hvordan er den nye ansvarsfordeling mellem tavledesigner og tavlefabrikant og hvad kan konsekvenserne blive


Prøvning af den nye tavle

 • Hvad erstatter begreberne TTA og PTTA
 • Hvor meget har tavledesigner ansvar for prøvning
 • Hvor meget har tavlebygger ansvar for prøvning


Kravsspecifikation til tavler

 • Hvilke oplysninger har tavlebyggeren brug for at kunne levere en tavle efter kundens (maskinbyggerens) ønsker
 • Hvordan formidles disse oplysninger på en overskuelig måde
 • Hvordan sikrer kunden sig, at tavlebyggeren leverer det lovede


Maskinsikkerhed ApS PC-program TS-DOK

 • Introduktion og brug af TS-DOK
 • Øvelser i tavlespecifikation med TS-DOK


Deltagere

Dette kursus er målrettet tavlebyggere med et godt kendskab til design af maskiners elektriske udstyr efter DS/EN 60204-1.

Da kurset primært er rettet mod personer, der har med maskiner og el-tavler til maskiner at gøre, inddrager kurset naturligvis også kravene fra DS/EN 60204-1, således at det efter kurset vil være muligt for deltagerne at lave en komplet kravspecifikation af el-tavlerne til en maskine.

Vær opmærksom på, at dette kursus ikke omhandler design af sikkerhedsstyrekredse efter DS/EN ISO 13849-1. For at blive dygtigere inden for det felt, skal du vælge et eller flere af kurserne om konstruktion og validering af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer efter DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN ISO 13849-2.

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.


Medbring selv
Kursisten skal selv medbringe en bærbar PC med MS Excel installeret. Den skal bruges til øvelser i tavlespecifikation med TS-DOK.Undervisningen og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltag-ernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:

 • En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
 • Evt. relevante bekendtgørelser
 • PC-programmet TS-DOK
 • Kursusbevis


Dato, pris og undervisere


Dato
07.11.2017, Middelfart
14.03.2018, MiddelfartPris
DKK 3.950,- ekskl. moms
Prisen er inkl. Maskinsikkerhed ApS’ pc-program TS-DOK til tavlespecifikation.

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Underviser
Seniorkonsulent Kim Bjerre


TILMELD HER

   
Tilmelding
Kursusdato

07.11.2017, Middelfart
14.03.2018, Middelfart

Pris og rabat

Pris
DKK 3.950,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Medbring selv til kurset

Kursisten skal selv medbringe en bærbar PC med MS Excel installeret. Den skal bruges til øvelser i tavlespecifikation med TS-DOK.

Flere spørgsmål til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795.

Undervisere på kurset

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Firmatilpassede kurser

Kurset laves også som et firmabaseret og –tilpasset kursus hvor firmaets særlige problemstillinger bliver inddraget.
Ring og hør nærmere på:
tlf.: 8873 7795 .

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers