Den 29. marts 2014 offentliggjorde Europa-Kommissionen otte opdaterede CE-mærkningsdirektiver. Ændringerne ser ikke ud af ret meget, men de få ændringer der, giver anledning til væsentlige overvejelser for fabrikanter og mellemhandlere.

Direktiverne har nye referencenumre og er på linje med de regler og ansvar for CE-mærkning, der blev offentliggjort tidligere i beslutning 768/2008 / EU. Heriblandt:

1. Lavspændingsdirektivet, LVD 2014/35 / EU
2. Elektromagnetisk Kompatibilitet, EMC 2014/30 / EU
3. ATEX-direktivet, ATEX-Indretning 2014/34 / EU
4. Elevatordirektivet: Direktiv 2014/33 / EU
5. Simple trykbeholdere 2014/29 / EU
6. Måleudstyrsdireketivet 2014/32 / EU
7. Ikke-automatiske vægte 2014/31 / EU
8. Sprængstoffer til civil brug 2014/28 / EU

9. Trykudstyr, PED 2014/68 / EU (15. maj 2014)

Ikrafttræden
Direktiverne er trådt i kraft, men de gamle direktiver ophæves først med virkning fra 20. april 2016. Derefter er det kun lovligt for fabrikanten at udlevere nye produkter, der overholder det nye direktiv.
For PED er skæringsdatoen 19. juli 2016.

Markedsovervågning
Målet fra kommissionen side har været at få de nødvendige våben til fx sporbarhed for alle CE-mærkede produkter, så det er nemmere at fjerne farlige produkter fra markedet. Der er krav om opbevaring af erklæringer for handelsvarer i 10 år, krav om sporbarhed, pligt til at oplyse om potentielt farlige produkter mv. Kravene er en følge af Afgørelse 768/2008 EU om markedsovervågning. Det er emner som Maskinsikkerhed ApS har stor erfaring med at indføre i praksis, i både store og i meget små virksomheder.

Risikovurdering
Der er nu krav om risikovurdering i fx LVD-, EMC-, PED- og måleudstyrsdirektivet. De fleste fabrikanter af disse produkter har været vant til "bare" at skulle overholde en eller flere standarder; uanset om standarden faktisk dækkede samtlige risici for produktet.
Det ændres nu: Fx er LVD nu udvidet til at dække risici for personer, dyr og ejendom, og medtage andre risici end de elektriske (stød, brand mv). Det kan også være ergonomi, mekanisk sikkerhed, kemi, støj mv.

For os der har hjemmebane i Maskindirektivet, giver kravet om at der skal laves en risikovurdering ikke anledning til forskrækkelse: Vi skal bare lave risikovurdering som vi plejer, dog tilpasset den konkrete opgave: En kunde bad om tilbud på 150 risikovurderinger af simple elektriske produkter som vi tidligere havde vurderet i forhold til relevant standarder. Ud fra en konkret vurdering kunne vi lave en noget mere begrænset plan, end kunden havde frygtet.

Mens risikovurdering jfr LVD-direktivet ligner Maskindirektivets og hurtigt kan anses som sund fornuft, giver en risikovurdering jfr EMC-direktivet en del udfordringer: De fleste risici er klaret af standarden eller skal sikres af fx den maskinfabrikant der bruger EMC-produktet. Men der skal altså være en risikovurdering der dokumenterer at produktet er sikkert, og dokumentation og brugsanvisningen skal tilpasses.

Risikovurdering jfr PED har fabrikanterne primært været klaret ved at følge direktivet og relevante standarder. Vi har dog erfaring med særdeles omfattende risikovurderinger af trykudstyr fra olie-/gas-branchen.

Risikovurdering af Ikke-automatiske vægte (2014/31) og Måleudstyr (2014/32) vil ofte være en meget teoretisk øvelse, og hvor vægte eller målegrej bruges til sikkerhedskritiske formål (fx sikring mod farlig overfyldning af siloer) ligger ansvaret for sikkerheden hos maskinfabrikanten. Fabrikanten af vægte eller måleudstyr skal så sikre at han kan holde hvad han lover, eller vurdere om han kan begrænse sit ansvar tilstrækkeligt.


Hvad kan Maskinsikkerhed ApS hjælpe jer med?
- Vi kan lave jeres risikovurderinger og den tilhørende dokumentation
- Vi kan tilpasse jeres dokumentation, mærkning, brugsanvisninger mv til de relevante krav fra direktiver og standarder
- Vi kan lave den kvalitetsstyring, der skal bruges til sporbarhed, tilbagekaldelse, evt tilbagemelding til myndigheder for både egne produkter og handelsvarer (over 150 referencer på lignende kvalitetsstyringssystemer, både store og meget små virksomheder)
- Vi kan lære jer at udføre opgaverne selv

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers