Lavspændingsdirektivet LVD 2014/35


Det nye Lavspændingsdirektiv 2014/35
Lavspændingsdirektivet (LVD) gælder for alt elektrisk udstyr og komponenter beregnet til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1000 V for vekselstrøm eller mellem 75 og 1500 V for jævnstrøm.
Det nye direktiv er trådt i kraft, men det gamle direktiv ophæves først med virkning fra 20. april 2016. Derefter er det kun lovligt at levere produkter, der overholder det nye direktiv.

Markedsovervågning
Målet fra kommissionen side har været at få de nødvendige våben til fx sporbarhed for alle CE-mærkede produkter, så det er nemmere at fjerne farlige produkter fra markedet. Der er krav om opbevaring af erklæringer for handelsvarer i 10, krav om sporbarhed, pligt til at oplyse om potentielt farlige produkter mv. Kravene er en følge af Afgørelse 768/2008 EU om markedsovervågning. Det er emner som Maskinsikkerhed ApS har stor erfaring med at indføre i praksis, i både store og i meget små virksomheder.

Risikovurdering
Der er nu krav om risikovurdering i Lavspændingsdirektivet. De fleste fabrikanter af disse produkter har været vant til "bare" at skulle overholde en eller flere standarder; uanset om standarden faktisk dækkede samtlige risici for produktet.
Det ændres nu: LVD nu udvidet til at dække risici for personer, dyr og ejendom, og medtage andre risici end de elektriske (stød, brand mv). Det kan også være ergonomi, mekanisk sikkerhed, kemi, støj mv.

For os der har hjemmebane i Maskindirektivet, giver kravet om at der skal laves en risikovurdering ikke anledning til forskrækkelse: Vi skal bare lave risikovurdering som vi plejer, dog tilpasset den konkrete opgave: En kunde bad om tilbud på 150 risikovurderinger af simple elektriske produkter som vi tidligere havde vurderet i forhold til relevant standarder. Ud fra en konkret vurdering kunne vi lave en noget mere begrænset plan, end kunden havde frygtet.

Større ændringer i det nye Lavspændingsdirektiv LVD 2014/35:

Omfang: LVD omfatter nu beskyttelse af sundheden for mennesker, dyr og ejendom. Det omfatter mekaniske eller kemiske risici i tillæg til de elektriske risici.
Risikovurdering: En af de væsentligste ændringer
Markedsovervågning er nu blevet tilføjet for at sikre at myndighederne har tilstrækkelige redskaber til at sikre overholdelse, og den lige konkurrence.
Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation, der er nævnt i bilag III, og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter det elektriske udstyr er blevet bragt i omsætning. Det gælder for egenproduktion.
Forhandlere skal sikre sig at erklæringerne er korrekte og lever op til kravene, og skal opbevare en kopi af erklæringer i 10 år.
Klarere krav til importører
Udbyggede krav til mærkning

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers