Robotter i industrien

Maskinsikkerhed ApS har udarbejdet vejledningen "Robotter" på vegne at Industriens Arbejdsmiljøråd, I-BAR.

Vejledningen er målrettet de opgaver en brugervirksomhed har med robotter og robotløsninger, dvs

- CE-mærkning af robotter
- Opgaver ved ombygning/sammenbygning/ændring
- Gode råd ved specifikation, design, indkøb og modtagelse af robotter
- Integratoren, som foreskrevet i DS/EN ISO 10218-2
- Lovpligtig ibrugtagningskontrol
- Lovpligtige eftersyn

Vejledningen gennemgår kort begreberne "Hvad er en robot?", Maskindirektivet, CE-mærkning, maskiner/delmaskiner, ansvarsfordeling mellem fabrikant og bruger, standarder specielt DS/EN ISO 10218-2 Robotsystemer, indretningskrav herunder emner som indkøring/fjernadgang samt brugsanvisning og mærkning.


Som supplement til vejledningen har der udarbejdet et checkskema til "Den lovpligtige ibrugtagningskontrol". Skemaet er udviklet over flere år, og har til formål at hjælpe en virksomheds arbejdsmiljø-organisation til selv at lave ibrugtagningskontrollen af egne ombygninger/ændringer mv. Hvis virksomheden har kompetente folk med erfaring med robotter, vil man også kunne bruge skemaet.

På 1 kursusdag kan vi lære jer at lave en ibrugtagningskontrol af robotter

Klik på billedet for at læse vejledningenPrint venlig udgave af vejledningen: Robotter

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers