Bliv specialist i El pĂĽ maskiner

Maskinsikkerhed ApS udbyder en samlet pakke på i alt 5 kursusdage i "El på maskiner".
"Vi har før afholdt kurserne på færre dage, men stoffet er så omfattende, at der skal mere tid til for at nå ordentligt omkring de væsentligste emner. Desuden er der kommet meget nyt de sidste 2 år.

Kurset er designet som følger:
- 2 dage i EN 60204-1:2016,
- 1 dag i El-tavler (EN 60439 og EN 61439-1/-2)
- 1 3/4 dag i nødstop, utilsigtet start, lågekontakter mv (EN ISO 13850, EN 1037, EN ISO 14119, ..)
- 2 timers afsluttende diplom-eksamen

Kurset holdes med 1 kursusdag hver 2-3 uger efterår/forår, og er udviklet på opfordring af flere af vores kunder. Derfor er der også lagt en eksamen ind, da deltagerne gerne vil have papir på at de kan stoffet.Tager man alle fem kurser ydes en samlet rabat på 20 %


Design af maskiners elektriske
system efter DS/EN 60204-1
Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af
DS/EN 60204-1: Kurset omfatter standardens dækningsområde og anbefalinger til, hvordan standarden kan og bør anvendes samt vigtigheden af at udarbejde en fyldestgørende og korrekt specifikation af både el-tavler og udstyr og forbindelser på selve maskinen. På kurset ser vi på de vigtigste krav i standarden og på hvordan de omsættes til praksis. Vi ser på de oftest sete fejl og hvornår andre standarder og regelsæt bør anvendes. Vi ser også på mere specifikke ting som kortslutningsbeskyttelse og grundlæggende beskyttelse og beskyttelse mod fejl. Vi kommer også ind på
opdeling af tavler, opdeling af maskin-/bygnings-el, krav til mærkning mv.
Desuden ser vi på, hvad ændringerne og nyhederne i forslaget til den reviderede DS/EN 60204-1 vil betyde. Kort sagt kommer vi gennem alle de emner, som DS/EN 60204-1 dækker.

Både dag 1 og 2 vil indeholde øvelser; dagene vil bestå af en vekslen mellem teoretisk gennemgang, øvelser og diskussioner af degennemgåede emner:

Dag 1:
Dagens emner vil være beskyttelse af mod elektrisk stød, beskyttelse af udstyr samt krav til styrekredse

Dag 2:
Installation af udstyr, teknisk dokumentation og verifikation samt opsummering og repetition af det gennemgåede stof

Design af tavler til maskiner: DS/EN 61439-1/-2

På kurset får du en gennemgang af standarden DS/EN 61439-1 /-2 for Lavspændingstavler med fokus på de væsentligste områder, nemlig kravene til omfanget og udførelsen af designverifikation og rutineverifikation på og på de væsentligste ændringer i forhold til den gamle standard
DS/EN 60439 (ophævet i november 2014). Emner er f.eks. den nye ansvarsfordeling mellem ‘den oprindelige fabrikant’ (den, der har konstrueret de komponenter, som tavlen bygges af) og tavlefabrikanten, (den, der ‘skruer tavlen sammen’) især vedr. prøvning, erstatning for begreberne TTA og PTTA og tavlefabrikantens ansvar.

Maskinsikkerhed ApS’ PC-program til specifikation af tavler “TS-DOK” indgår i kurset, inkl. øvelse i konkret udarbejdelse af kravspecifikation
til el-tavler til maskiner.


Sikker el på maskiner:
Når DS/EN 60204-1 ikke er nok Standarden DS/EN 60204-1 Elektrisk udstyr på maskiner er basisstandarden for design af sikker el på
maskiner. Men for at kunne lave et komplet elektrisk design skal kravene i DS/EN 60204-1 suppleres med krav fra f.eks. standarderne om nødstop, skærme, tvangskoblingsanordninger (lågekontakter), forhindring af utilsigtet
start, fjernstyring/fjernadgang, sikre styresystemer og evt. andre. Vi ser på, hvornår en bestemt standard skal bruges, hvorfor det er fordelagtigt, og på hvor der ofte opstår problemer.

Dag 1:
DS/EN ISO 13850:2015 Nødstop, DS/EN ISO 14119 tvangskoblingsanordninger (lågekontakter), DS/EN ISO 14120 Skærme, samt andre standarder.

Dag 2:
Forhindring af utilsigtet start jfr EN 1037, indretning og brug af forsyningsadskiller og fjernstyring/fjernadgang til maskiner

Dag 2 afsluttes med en eksamen for alle fem kursusdage


Ved at tage alle fem kurser, vil du, med de rette forudsætninger, være i stand til at løse opgaverne med at designe det elektriske system på maskiner: Både hos maskinfabrikanten, der skal specificere design af maskine og tavler, hos tavlebyggeren og hos brugervirksomheden, der selv tager ansvar for specifikation og design af maskiners elektriske system. Kursusrækken kan evt. suppleres med vores kurser i "Design og validering af sikre styresystemer efter DS/EN ISO 13849-1 og -2.


Kurset er målrettet el-kyndige, der arbejder med design og installation af el på maskiner og som ønsker at gøre det korrekt efter den gældende basisstandard på området.

Vær opmærksom på, at dette kursus ikke handler om design af sikkerhedsstyrekredse efter DS/EN ISO 13849-1. For det, skal du vælge kurserne ”Design af sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1” eller ” Sikre styringer. Validering efter DS/EN 13849-2”.

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.


Undervisningen og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:
• En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
Kursusbevis


23.-24. november 2016, Middelfart22.-23. marts 2017, Middelfart   
Kursusbeskrivelse

Print kursusbeskrivelse og kursusinformation til kurset Bliv specialist i "El på maskiner"

Tilmelding
Kursusdatoer

Design af maskiners elekstriske system efter DS/EN 60204-1

Pris og rabat

Pris
Vi hra samlet en kursuspakke på 3 kurser - fordelt på 5 kursusdage - for "El på maskiner", kursuspakken kan afsluttes med en frivillig diplom-eksamen. Tager man alle 3 kruser ydes en samlet rabat på 20%


Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers