IEC 60204-1:2016 El på maskiner

Standarden er stemt igennem i IEC, og er således trådt i kraft udenfor EU/EØS, dog med en formodning om en overgangsordning på 3 år.

Seniorkonsulent Torben Dalsgaard, Dansk Standard har været til møde i den europæiske følgegruppe, og oplyser følgende:
"EU-Kommissionens konsulent har stemt nej, da der er et par formelle mangler:
- Støj skal undtages fra scopet, hvilket sker ved, at der tilføjes "endorsement notice" Heri fremgår de fælles europæiske ændringer
- Der skal tilføjes "anneks ZZ" til hhv Maskindirektivet og Lavspændingsdirektivet, hvilket er de sider, der indeholder information om hvilke væsentlige krav i de respektive direktiver, standarden kan hjælpe til at opfylde.
- Der skal tilføjes anneks ZA, som er en liste over normative referencer til internationale standarder og de tilsvarende europæiske standarder.
I forhold til IEC 60204-1:2016 i den nuværende version, forventes der ingen indholdsmæssige ændringer, ud over de ovenfor nævnte.
Det betyder, at standarden skal ud til en ekstra afstemning med disse ekstra sider og at den forventede udgivelse er udskudt til februar/marts 2017.
Dansk Standard arbejder på at have en dansk oversættelse klar umiddelbart samtidig, og med denne udskydelse skal de nok være på gaden med oversættelse ganske kort efter den engelske udgivelse.
Der forventes en standard 3 års overgangsordning."


Kursus i EN 60204-1 / IEC 60204-1:2016
Maskinsikkerhed ApS udbyder kurser i EN 60204-1, og vores kurser er selvfølgelig opdateret til den nye udgave af IEC 60204-1:2016, inkl. ovenstående oplysninger.
Kurser udbydes både som virksomhedsinterne kurser eller som åbne kurser.

Det næste åbne kursus afholdes 8. december 2016, i Middelfart.
Pris for 1 dags kursus: DKK 3,450,00 + moms.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers