Regler for eftersyn af tekniske hjælpemidler, herunder elektrisk håndværktøj, ændres fra 1. juli 2017

Fra d. 1. juli 2017 skal tekniske hjælpemidler, der ved brug kan blive farlige, efterses som følger:

- Efter fabrikantens anvisninger (se brugsanvisningen), OG
- Regelmæssigt, dvs. generelt 1 gang årligt, OG
- Efter virksomhedens egne erfaringer

Er der særkrav fra en myndighed, skal disse krav selvfølgelig følges.

Hvad er "tekniske hjælpemidler, der ved brug kan blive farlige"?
Hos Arbejdstilsynet omfatter begrebet "tekniske hjælpemidler"; maskiner, personlige værnemidler, stiger, pallereoler, håndværktøj og meget andet.
Kravet er, at maskiner og andre tekniske hjælpemidler, der udsættes for påvirkninger, så de ved brug kan blive farlige, skal efterses regelmæssigt. De fleste maskiner kan "ved brug blive farlige", og det er så op til virksomheden at kunne forklare, hvilke der ikke kan.
Hvis en maskine har et nødstop, må fabrikanten have vurderet, at der er en risiko. Og da nødstop kan fejle, må en maskine med nødstop normalt kunne betegnes som en maskine, der "ved brug kan blive farlig".
Dermed er langt de fleste robotter, procesanlæg, produktionsmaskiner mv. omfattet af ovenstående krav.

Hvad står der i brugsanvisninger om eftersyn?
Normalt skuffende lidt: På en olie-/gas-platform med 75 maskiner fandt vi angivet frekvens for eftersyn i 10 af brugsanvisningerne, krav til hvad der skulle efterses i 2, men ingen af dem angav acceptkriterier, altså krav til hvornår noget skulle kasseres.
Har du købt en ny maskine indenfor de sidste 10 år, er du berettiget til at bede fabrikanten om at fremsende den manglende information.
Desværre må man i de fleste tilfælde selv finde ud af, hvad og hvordan der skal efterses, og hvornår et resultat ikke er acceptabelt.
Både fabrikanter og brugere er velkomne til at ringe til undertegnede og få hjælp.

Særkrav fra myndigheder
Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen har særkrav til mange typer af tekniske hjælpemidler: Centrifuger, elevatorer, trykbeholdere, løftegrej, L-AUS-værktøj mv. Når der er særkrav, skal disse jo følges, også hvor det ikke er beskrevet i brugsanvisningen.

Regelmæssigt
"Regelmæssigt" har i mange år af Arbejdstilsynet været vurderet som "årligt", med mindre der var særkrav, eller virksomheden havde andre erfaringer, specielt hvis erfaringen var, at der var brug for eftersyn med kortere interval, fx eftersyn af vinduespudserens stige.
Mindst ét årligt eftersyn er altså et godt udgangspunkt, men kan fraviges, hvis man kan argumentere troværdigt for det.

Virksomhedens egne erfaringer
En vinduespudsers stige bruges normalt på flere steder samme dag, og derfor er den meget udsat. Her kan det være nødvendigt med fx et ugentligt eftersyn. Den stige vi har på kontoret i Randers bruges et par gange om året til udskiftning af lysstofrør: Den har vi erfaring for kan klare sig med et eftersyn hvert 3. år. Hvorfor 3 år? Jo, det er bare et checkpunkt i vores APV, der opdateres hvert 3. år.

Hvem må udføre et eftersyn?
Hvor der ikke er særkrav fra en myndighed (elevatorer, trykbeholdere mv.), er det arbejdsgiveren der definerer om en person er så kompetent, at han kan defineres som sagkyndig. I mange tilfælde er det en god idé, at man kan fremvise et eksamensbevis på at man er sagkyndig. De fleste kan lære at lave eftersyn af 4-6 typer hjælpemidler på én kursusdag.
Maskinsikkerhed ApS har til dato undervist over 1500 som "Sagkyndig til eftersyn af tekniske hjælpemidler".

Virksomhedens skriftlige plan
Hvis beskrivelsen i brugsanvisningen ikke er tilstrækkelig, hvis maskinen bruges på en anden måde, eller når virksomheden har andre erfaringer, skal man lave sin egen plan. Arbejdstilsynet har oplyst, at virksomhedens plan for eftersyn skal være dokumenteret.

Planen skal normalt indeholde:
- Hyppighed for eftersyn (har man ingen oplysninger, er udgangspunktet mindst ca. årligt)
- Hvad skal efterses
- Hvordan skal der efterses
- Hvilke forudsætninger skal den sagkyndige have (fx uddannelse, kurser)
- Hvad er godt nok til fortsat brug (acceptkriterier/kassationskrav)
- Hvordan skal der dokumenteres

Kravet gælder "alle tekniske hjælpemidler, der ved brug kan blive farlige", dvs. også de fleste maskiner og procesanlæg. For simple hjælpemidler er opgaven normalt hurtigt overstået, men for mange maskiner og procesanlæg kan det være en større opgave.
Og kravet er lige så lovpligtigt som eftersyn af stiger, pallereoler og håndværktøj.

Hvad var så det nye fra 1. juli 2017?
Ikke meget, for alt ovenstående har været gældende i mange år. Det eneste nye er, at Sikkerhedsstyrelsen i stedet for egne bekendtgørelser fra 1. juli 2017 vil henvise til
DS/EN 50110-1 Drift af elektriske anlæg. Heri står der om eftersyn (min oversættelse):


4.6 Værktøj, udstyr og hjælpemidler
(....)
Alle værktøjer, udstyr og hjælpemidler, der skal anvendes med henblik på sikker brug af eller arbejde på, med, eller i nærheden af elektriske installationer skal være egnet til formålet, være vedligeholdt i en stand, så det er egnet til formålet, og blive anvendt korrekt.
NOTE 2 "Være vedligeholdt i en tilstand, der er egnet til formålet" betyder at udstyret skal regelmæssigt visuelt efterses og elektrisk testes, om nødvendigt, også efter reparationer og / eller modifikation for at verificere værktøjets, udstyrets og hjælpemidlets elektriske integritet og mekaniske egenskaber.(....)Dermed ophæves kravet om mindst årligt eftersyn af L-AUS-udstyret og "kravet" om halv-årligt eftersyn af elektromekanisk drevet håndværktøj.
Havde jeg skrevet det i overskriften, havde du ikke læst hele artiklen, eller glemt resten meget hurtigt.

Jeg vil dog anbefale at holde fast i de nuværende eftersynsintervaller, indtil I har udarbejdet jeres skriftlige plan for alle jeres eftersyn: Mange brugere og kunder har været vant til at kræve 6-måneders interval for elektrisk håndværktøj.

Hvordan kommer du i mål?
Vi kan hjælpe, fx:
- hjælpe med at sortere i hvad der skal efterses og hvordan
- lave jeres skriftlige plan for eftersyn
- uddanne jer til selv at efterse næsten hvad-som-helst

Ring bare og hør nærmere på 44 47 31 56En mere udførlig artikel er bragt i bladet Maskinmesteren Januar 2017, på siderne 48-52. Bladet, incl artikel, kan downloades her

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers