Indk√łb af sikre maskinerKursusbeskrivelse

Få succes med dit næste maskinkøb: Lær at indkøbe maskiner og anlæg som både er sikre og produktionsvenlige, så I køber noget der faktisk opfylder jeres behov: At forlange at maskinen er CE-mærket er sjældent tilstrækkeligt.

På kurset lærer du at få jeres supplerende behov og ønsker (støj, omstillingstid/oppetid, eftersyn mv) medtaget i forhandlingerne og de ønskede dele sat ind i kontrakten.

Vi gennemgår kort lovkrav til nye maskiner, og opgaver/pligter hos hhv maskinfabrikanten og køber/arbejdsgiver: Maskindirektivet og standarder, risikovurdering, brugsanvisning, FAT/SAT, lovpligtig ibrugtagningskontrol. Vi gennemgår forberedelsen, udbuddet, forhandlingsforløbet, kontrolmuligheder og viser hvordan dette kan gennemføres hensigtsmæssigt, uden at tidsplan og budget løber løbsk.Kursusindhold


09.00 - 09.15 Velkomst og introduktion til kurset

09.15 - 11.00 Regler for nye maskiner

11.00 - 11.15 Kaffe

11.15 - 12.15 Metoder til styring af ansvar og opgaver

12.15 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.30 Klargøring af jeres arbejdsmiljø-krav før udbud

13.13 - 14.00 Udbud og krav til tilbud

14.00 - 14.20 Forhandlingsproces og kontrakt

14.20 - 14. 40 Kaffe

14.40 - 15.20 FAT, SAT og Ibrugtagningskontrol

15.20 - 15.40 Opsamling,Deltagere

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.

Undervisning og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:
• En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
• Evt. relevante bekendtgørelser
• Kursusbevis   
Tilmelding
Kursusdato

28. september 2017, Middelfart

Pris og rabat

Pris
Kr. 3.850,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Flere sp√łrgsm√•l til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795.

Undervisere på kurset

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Firmatilpassede kurser

Dette kursus laves også som et firmabaseret og ‚Ä“tilpasset kursus hvor firmaets særlige problemstillinger bliver inddraget.
Ring og hør nærmere på:
tlf.: 8873 7795.

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers