Mød os på standen

Maskinsikkerhed ApS vil på hi 2017 fokusere på de opgaveområder, hvor der er stor efterspørgsel lige nu: Det er som altid CE-mærkning og risikovurdering, hvor Maskinsikkerhed er blevet nordisk agent for et tysk udviklet dokumenthåndteringsprogram Docufy, der er specielt udviklet program håndtering af risikovurdering og dokumentation. Programmet er specielt egnet til store systemer og store virksomheder, og supplerer Maskinsikkerheds egne programmer, hvoraf et enkelt kan rekvireres gratis.

Desuden er der fokus på ATEX, hvor Maskinsikkerhed ApS begynder at få opgaver med det komplette design og projektering af maskiner, der skal ombygges til at kunne bruges i zoner eller til at håndtere brandfarlige produkter. For brugervirksomheder vil interessen være omkring den samlede håndtering af ATEX; ikke bare zoneklassificering, men også den praktiske håndtering af indkøb, arbejdstilladelse, instruktioner og meget andet. Dette kan være i form at det samlede ”kvalitetsstyresystem” Maskinsikkerhed tilbyder virksomheder, der gerne vil have helt styr på sin eksplosionssikring, uden at gro til i papir og arbejde.

Maskinsikkerhed vil også gerne fortælle om succeserne med at sende danske maskiner og produkter til USA og Canada, hvor vi kan hjælpe med det komplette design hjemmefra. Denne rådgivning kan nu også tilbydes til Rusland, Ukraine mv.

Endelig vil vi gerne snakke om Lock out/tag out, hvor flere og flere danske produktionsvirksomheder har brug for hjælp: Både til at få opbygget et enkelt system, der giver den nødvendige sikkerhed uden for meget bøvl, og de virksomheder som har et system, der er så stort og bøvlet, at det giver for mange driftsproblemer.

Detaljeret program for mini-konferencer

Hackersikring af maskiner

Er dine maskiner og anlæg sikret mod sikret mod hackere?
Hvad er maskinfabrikantens pligt vedr. hacker-sikring af maskiner og anlæg, og hvad må brugeren selv tage sig af? Og hvad bør brugeren forlange af sine leverandører, ud over lovens minimumskrav? Og i hvilke situationer. Og hvordan kan en hackersikring opbygges i praksis på hhv. nye og eksisterende maskiner?
Foredragsholder: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS og Morten Stokholm, Secomea A/S

CE-mærkning og risikovurdering

Hvem er ansvarlig for CE-mærkning af maskiner, og hvad indebærer ansvaret?
Hvad er teknisk dossier, risikovurdering og EF-overensstemmelseserklæring?
Hvordan kan og skal man bruge standarder?
Hvem laver brugsanvisningen?
Hvor meget kan man ændre på en CE-mærket maskine, før den skal CE-mærkes igen?
Hvordan nem og klar systematik i risikovurderingen giver både et lavt tidsforbrug og bedre maskiner.

Foredragsholder: Claus Andersen, Maskinsikkerhed ApS


Maskiner og el-produkter til USA og Rusland: Hvordan gør du?USA, Canada, Rusland og omliggende lande er store markeder for maskiner og udstyr.
Vi fortæller hvordan regler og krav egentligt hænger sammen, og hvordan dine maskiner og produkter kan blive designet, dokumenteret og testet, så relevante krav overholdes i lande som USA, Canada og Rusland. Og hvordan du sammen med Maskinsikkerhed og vores samarbejdspartnere hurtigt kan komme i mål.

Foredragsholder: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS


ATEX i virkelighedens verdenATEX og eksplosionssikring kan være kompliceret, men langt de fleste opgaver er enkle at løse.
Vi giver en kort introduktion til begrebet, og viser veje til hvordan man selv kan få et overblik over opgaver, og vælge produktionsvenlige løsninger, herunder hvordan fabrikanter kan bygge fornuftigt, og hvordan brugere kan få ATEX på plads, i en travl hverdag.

Foredragsholder: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS


Nyt om el på maskiner


Flere standarder er blevet opdateret, mens andre er på vej. Hvilke væsentlige ændringer kender vi nu. Hvad er på vej og hvad kan vi forvente og hvornår?
Der er ikke meget nyt denne gang, men det nye der er, skal du jo have helt styr på.
Hvordan du kan følge med før kravene træder i kraft, og hvordan kan du bruge Dansk Standard til holde dig ajour.

Foredragsholder: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS og Torben Dalsgaard, Dansk Standard

Industri 4.0: Robotter og maskinsikkerhedIndustri 4.0 skal gerne give bedre produktion, og en større produktivitet. Hvilke udfordringer giver det for traditionel maskinsikkerhed når vi bruger robotter, og andre automatiske maskiner? Og hvordan kan fabrikanter og brugere håndtere sikkerhed ved maskiner og procesanlæg, der er styret af ”Big data”, ”Skyen” eller andet nyt?

Foredragsholder: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApSGennemfør selv jeres lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemidler.


Har I styr på eftersyn af jeres tekniske hjælpemidler?
Langt de fleste lovpligtige eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler kan I selv gennemfører.
Hør hvad der kræves:
ï Hvad skal efterses
ï Hvor ofte
ï Hvem kan efterse
ï Hvordan holder I styr på eftersynene

Når I selv gennemfører eftersynene opnår I en højere sikkerhed, højere oppetid samtidig med at I sparer penge

Foredragsholder: Claus Andersen, Maskinsikkerhed ApS og Torben Kofoed, ReadUnit ApS-


Lock out / tag out: Sikkerhed under reparation og service


Er jeres maskiner og anlæg sikre at vedligeholde og reparere?

Alt for mange ulykker skyldes, at maskiner ikke af sikret tilstrækkeligt under service. Reglerne er klare nok, men der er alt for mange fejl i både indretning, udførelse, instruktion mv.
Hør om hvad der egentligt kræves af dig som hhv. maskinfabrikant, brugervirksomhed, arbejdsleder, reparatør mv: Hvad skal du? Hvad kan du? Og hvad må du?
Og hvad fungerer i den virkelige verden?

Foredragsholder: Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS

Tilmeld på HI's website

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers