Hans Morten

Hans Morten Henriksen
Direktør
hmh@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 71
Mobil: +45 22 10 06 71

Hans Morten er civilingeniør og ejer Maskinsikkerhed ApS. Hans Morten har erfaring som indkøber, bruger, udvikler og sælger af maskiner. Endvidere har han arbejdet med myndighedskrav i Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Han sidder desuden som formand for europæiske og danske standardiseringsgrupper om maskiner og om hygiejnisk design af fødevaremaskiner.

Christian Myrwick
Salgschef
cmr@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 91
Mobil: +45 31 2711 32

Christian er uddannet flymekaniker, og har 11 års ansættelse i automations branchen, med bred erfaring for salg og rådgivning inden for automation og styringer, ATEX-komponenter og senest inden for sikkerhedskomponenter til maskiner.

Pernille Brøndum
Marketing- og kursusleder
pbr@maskinsikkerhed.dk
Mobil: 22 10 78 95

Pernille er cand.mag og har mange års erfaring med projektledelse og kommunikation. Pernille administrerer Maskinsikkerheds kurser og er ansvarlig for marketing.
Linda Steen-Thomsen
Bogholderi og administration
lst@maskinsikkerhed.dk
Tlf.: + 45 88 73 77 98
Mobil: +45 22 10 06 73

Linda er uddannet bogholder og har i mange år arbejdet som selvstændig bogholder. Nu tager hun sig af Maskinsikkerheds ApS bogholderi, fakturering og administration.

Thomas R

Thomas Roos
Seniorkonsulent
thr@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 75
Mobil: +45 22 10 06 75

Thomas er uddannet cand. agro. og har arbejdet med maskinrådgivning og sikkerhedsarbejde inden for især landbrug, skovbrug og gartneri. Thomas har også erfaring med internationalt standardiseringsarbejde og myndighedskrav fra sin tid i Arbejdstilsynet.Thomas er også specialiseret på lovfortolkning af ATEX og PED.

Kim Bjerre
Seniorkonsulent
kbj@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 72
Mobil: +45 22 10 06 72

Kim er akademiingeniør i stærkstrøm og merkonom i driftsledelse. Kim er med til at udarbejde internationale standarder for DS/EN ISO 13849-1 og-2 og har stor indsigt i at opbygge og rådgive i sikre styresystemer. Kim underviser på vore kurser i blandt andet opbygning og validering af sikre styringer.

Lars Kaalby

Lars Kaalby
Seniorkonsulent/Projektleder
lka@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 80
Mobil: +45 22 10 06 80

Lars er uddannet maskinteknikker og har en bred erfaring med udvikling og design af maskiner, robotanlæg og sikre styringer. Han rådgiver inden for områderne maskinsikkerhed, CE-mærkning og robotsikkerhed. Lars er blandt underviserne på vores kurser.

Hans

Hans Juhl Knudsen
Seniorkonsulent
hjk@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 22 10 06 76

Hans er akademiingeniør og merkonom i organisations- og driftsledelse og har lang erfaring med kvalitets- og miljøstyring, CE-mærkning og myndighedskrav. Hos Maskinsikkerhed rådgiver Hans i CE-mærkning og i generel maskinsikkerhed.

Majken

Majken Kloster
Konsulent
mkl@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 93
Mobil: +45 22 10 78 93

Majken er uddannet diplomingeniør og rådgiver om personsikkerhed ved maskiner og udarbejder brugsanvisninger og risikovurderinger.

Per Snitgaard
Seniorkonsulent
psn@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 22 10 06 78

Per er uddannet maskinmester og har bred erfaring inden for sikkerhed af maskiner både på søen gennem 19 år og på land. Han rådgiver vores kunder inden for maskinsikkerhed, CE-mærkning, risikovurdering og sikringsløsninger.

Claus Andersen
Seniorkonsulent
cla@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 22 10 78 90

Claus er uddannet maskinteknikker og har en bred erfaring med udvikling, design og salg af maskiner og anlæg, inklusiv erfaring fra ledelse af både produktion, produktudvikling og service. Claus rådgiver små og store maskinfabrikanter og produktionsvirksomheder om maskinsikkerhed, CE-mærkning, risikovurdering og sikringsløsninger.

Ole Bak
Konsulent
oba@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 97
Mobil: +45 22 10 78 97

Ole er uddannet både elektriker og stærkstrøms-ingeniør. Han har stor erfaring som projektleder på kontrol og instrumentering på maskinparken i en stor produktionsvirksomhed. Desuden er han fritids el-installatør. Hos os rådgiver Ole blandt andet om sikkerhed og udarbejder risikovurderinger på maskiner.

Carsten Bartholdy
Seniorkonsulent
cba@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 31 27 11 31

Carsten er maskiningeniør med erfaring fra rådgivning i procesindustrien og mange år i Arbejdstilsynet. Hos Maskinsikkerhed rådgiver Carsten om maskinsikker- hed, CE-mærkning, risikovurdering og ATEX. Han er placeret på vores kontor i Esbjerg.


Ole Henriksen
Seniorkonsulent
ohn@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 22 10 99 93

Ole er maskiningeniør med mange års erfaring med udvikling, design og sikring af komplekse procesanlæg. Han har været den drivende kraft ved implementering af nye teknologier og processer samt etablering af videnscentre. Hans ekspertise ligger i maskinsikkerhed, PED, ATEX, kemi og det ydre miljø samt forhandling med relevante myndigheder for at sikre lovmedholdelighed indenfor nævnte områder og Biocidal Products Directive.

Maik Væversted Lauritzen
Konsulent
mvl@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 31 27 11 34

Maik er uddannet maskinmester, el-installatør og elektriker og har flere års erfaring som elektriker. Hos Maskinsikkerhed ApS rådgiver han i maskinsikkerhed om bygningsautomatik, el, CE-mærkning, dokumentation brugsanvisninger mv.

Stig Bjørn Kristensen
Seniorkonsulent
sbk@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 31 27 11 30

Stig er uddannet maskiningeniør med mange års erfaring i maskinsikkerhed og CE-mærkning, både fra maskinfremstilling og fra produktion i flere større medicinalindustrier. Stig rådgiver om maskinsikkerhed og CE-mærkning, hygiejnisk design, URS mv. Stig har specielt fokus på medicinal- og fødevarebranchen.

Mikkel Klaris
Juniorkonsulent
mik@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 22 10 06 79

Mikkel er nyuddannet maskinmester fra Maskinmesterskolen i København. Mikkel holder til på vores kontor i Værløse og er i fuld gang med at videreudvikle sine kompetencer inden for CE-mærkning, maskinsikkerhed, el og sikre styringer.

Erik Grundahl
Seniorkonsulent
egr@maskinsikkerhed.dk
Mobil: 2210 7892

Erik har en baggrund som både sikkerhedsleder og arbejdsmiljørådgiver, med erfaring fra mange forskellige brancher. Erik rådgiver og underviser i maskinsikkerhed, CE-mærkning, eftersyn mv.

Stefan Henriksen
Konsulent
sbh@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 61 66 71 39

Stefan er B.Sc. i Bioteknologi. Han arbejder med risikovurdering, brugsanvisninger og anden dokumentation, specielt i medicinalindustri.

Henning

Henning Nylandsted Larsen
Seniorkonsulent
hnl@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 26 79 10 44

Henning er maskiningeniør og har erfaring fra arbejde med maskinkonstruktion og anlægsopbygning. Henning har tidligere været ansat i Arbejdstilsynet og har desuden erfaring med standardiseringsarbejde.

Jes

Jes Knudsen
Senior Rådgiver, Cand.Jur
jkn@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 50 45 73 36

Jes er jurist og har over 25 års erfaring fra Arbejdstilsynet. I Maskinsikkerhed ApS rådgiver Jes kunder i produktsikkerhed og international miljølovgivning, når opgaverne er af juridisk karakter.


   
Hovedkontor

Lejrvej 17
3500 Værløse

Telefon: +45 44 47 31 56
Fax.: +45 44 47 31 51
info@maskinsikkerhed.dk

Jylland

Messingvej 40
8940 Randers

Telefon: +45 88 24 84 00
Fax.: +45 88 24 84 19
randers@maskinsikkerhed.dk
____________________________

Kongensgade 49B
6700 Esbjerg

Telefon: +45 66 12 12 01
Fax.: +45 87 22 54 81
esbjerg@maskinsikkerhed.dk

Fynsafdelingen

Drejerbanken 16
5492 Vissenbjerg

Telefon: +45 88 24 84 01
info@maskinsikkerhed


Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers