Hjem->Om Maskinsikkerhed ApS

Om Maskinsikkerhed ApS

Maskinsikkerhed ApS er Danmarks største og fagligt stærkeste rådgivende ingeniørfirma. Vi beskæftiger os med alle områder inden for maskinsikkerhed og CE-mærkning.

Vi tilbyder uafhængig rådgivningen om:

  • CE-mærkning
  • Design af produktionsvenlige sikringsløsninger
  • Risikovurderinger
  • Dokumentation og brugsanvisninger
  • Indkøb af sikre maskiner
  • El og sikre styresystemer til maskiner
  • ATEX: zoneklassificering og eksplosionssikring
  • Trykudstyr
  • Ergonomisk korrekt design af maskiner
  • Juridisk assistance og sagsbehandling

Vi tilbyder også undervisning i ovenstående.

Målsætning

Maskinsikkerhed ApS’ mål er at være Danmarks førende rådgiver indenfor maskinsikkerhed og CE-mærkning. Vi vil være den foretrukne leverandør af rådgivning inden for maskinsikkerhed og CE-mærkning hos maskinfabrikanter og produktionsvirksomheder i Danmark.

Vores rådgivning er altid baseret på den nyeste viden.

Historien bag Maskinsikkerhed ApS

Firmaets stifter, civilingeniør Hans Morten Henriksen (P, 1985) var i årende 1993 – 1996 ansat i Direktoratet for Arbejdstilsynet. Her var hovedarbejdsområdet rådgivning om det maskindirektiv, der trådte endeligt i kraft pr. 1. januar 1995.

Hans Morten Henriksen forlod Arbejdstilsynet i 1996, men fik fortsat mange henvendelser om rådgivning inden for Maskindirektivet. Derfor blev virksomheden Maskinsikkerhed ApS stiftet samme år med det formål at arbejde i virksomheden som bibeskæftigelse.

I 1997 blev hjemmesiden www.maskinsikkerhed.dk lanceret, og herfra gik det stærkt. Nu var de første freelancere også tilknyttet virksomheden.

I år 2000 var der så stor efterspørgsel efter rådgivning og konsulentydelser, at det nu var muligt at drive virksomheden som hovederhverv. Siden år 2000 er virksomheden vokset og i dag er der en samlet medarbejderstab på 20 medarbejdere plus freelancere.

Maskinsikkerhed ApS i dag

Maskinsikkerhed ApS har i dag kontorer i Værløse, Randers, Esbjerg og Odense og ejes og ledes fortsat af Hans Morten Henriksen.

Maskinsikkerhed ApS leverer faglig kvalificeret rådgivning til maskinfabrikanter, produktionsvirksomheder og organisationer. Maskinsikkerhed ApS har et klart mål om konstant at være forrest i feltet inden for rådgivning om maskinsikkerhed og CE-mærkning.

Et af Maskinsikkerhed ApS’ fokusområder er indhentning af viden. Derfor deltager Maskinsikkerhed ApS i fortolkning af standarder, og er meget aktivt indenfor standardiseringsarbejdet, herunder blandt andet deltagelse i ISO-arbejdsgrupperne ”Robotsikkerhed” og ”Sikre styresystemer” (EN ISO 13849-2). Desuden har Maskinsikkerhed ApS formandskabet i både danske og europæiske arbejdsgrupper og deltager aktivt i udarbejdelsen af nye standarder.

Maskinsikkerhed ApS har tæt kontakt til både myndigheder, institutter og kolleger i Danmark og udlandet.

Kunderne

Maskinsikkerhed ApS rådgiver både store og små virksomheder, lige fra den største koncern til den mindste smedevirksomhed. Maskinsikkerhed ApS både kan og vil yde den enkelte kunde den bedste rådgivning.

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers